Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Antagning – så går det till!

Senast uppdaterad: 14 jan 2020

Ansökningsprocessen till gymnasiet består av flera steg. Från det att du har gjort din ansökan till att du blir antagen och börjar gymnasiet. Det finns sex antagningskanslier i Skåne och västra Blekinge. De har hand om antagningen till alla gymnasie­skolor i området. Varje kansli ansvarar för ett visst antal kommuner.

Första ansökningsperioden

Det är viktigt att du gör ett genomtänkt val mellan den 15 januari–15 februari eftersom ditt val ligger till grund för hur många platser som kommer att erbjudas på varje program. Vissa program är mer populära än andra vilket innebär att platserna inte alltid räcker till alla sökande som är behöriga. Om du inte får en plats på ditt förstahandsval prövas du automatiskt på dina lägre val i tur och ordning. Det är därför viktigt att du gör flera val. Om du inte är behörig till nationella program ska du söka introduktionsprogram.

Preliminär antagning

Vid den preliminära antagningen är det dina betyg från höstterminen i årskurs 9 som används. Från den 15 april kan du logga in och se den preliminära antagningen för dina val.

Nu kan du se vad det lägsta meritvärdet preliminärt är för att bli antagen till de utbildningar du ansökt till. Det kan ge dig en uppfattning om du har tillräckliga betyg för att få en plats på dina val, men tänk på att antagningsgränserna kan både bli högre eller lägre vid slutantagningen. Så även om du har tillräckligt högt meritvärde i den preliminära antagningen betyder det inte att det är säkert att du får en plats i den slutgiltiga antagningen.

Känner du att ditt val inte har blivit rätt efter den preliminära antagningen kan du ändra i din ansökan under omvalsperioden.

Det inte är förrän i den slutgiltiga antagningen som du får veta vilket program du blivit antagen till.

Omval – möjlighet att göra fler val!

Mellan den 25 april–15 maj kan du göra omval. Då kan du lägga till nya val, ta bort val eller ändra ordning på valen i din tidigare ansökan inför den slutgiltiga antagningen. Du kan också göra en helt ny ansökan. Prata med din studie- och yrkesvägledare innan du gör ett omval. Din SYV måste "låsa upp" din ansökan för att du ska kunna göra omval.

Läs mer om omval

Slutgiltigt antagningsbesked – glöm inte svara!

I början av juli är den slutliga antagningen klar. Nu är det ditt slutbetyg från vårterminen i årskurs 9 som har använts i antagningen. Från 1 juli kan du se på ansökningswebben vilket program och skola du är antagen på och när uppropet är. Du får dina inloggningsuppgifter hemskickade.

Om du inte är antagen på ditt förstahandsval kan du även se vilken reservplats du har på övriga program. Om du inte kommer in på något av dina val behöver du göra sent omval från den 24 juli. Kommer du inte in på något gymnasium till den 15 september blir du kontaktad av de i din hemkommun som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret.

Läs mer om de olika svarsalternativen

Kom ihåg att svara på ditt antagningsbesked på ansökningswebben. Sista dag att svara är den 23 juli.

Reservantagning

Reservantagningen pågår från början av augusti till mitten av september. I början av augusti skickas ett antagningsbesked/inloggningsuppgifter till dig om du har fått en plats i reservantagningen. Om du blir erbjuden en reservplats är det viktigt att du svarar på ditt nya antagningsbesked omgående om du vill ha platsen.

Gå på uppropet

Det räcker inte att du tackar ja för att behålla din plats. Det är även viktigt att du går på uppropet på din gymnasieskola. Ledighet från skolan kan bara beviljas av rektorn på din nya skola och det görs bara i undantagsfall.

Om du missar uppropet och inte anmäler ett giltigt skäl för din frånvaro till skolan inom tre dagar förlorar du din plats.

Har du frågor om ansökan eller antagning till gymnasiet?

Ta kontakt med ditt antagningskansli så hjälper de dig.

Nästa sida: Om dina val

Läs även om

  • Hur funkar antagningen till olika program?

    Oftast är det meritvärdet avgör vem som blir antagen till en utbildning. Men vissa utbildningar har särskilda regler, så ta reda på om utbildningarna du är intresserad av har några speciella krav.

  • Svara på ditt antagningsbesked

    Från 1 juli kan du logga in på ansökningswebben och se ditt slutgiltiga antagningsbesked. Senast 23 juli behöver du ha registrerat ditt svar.

  • Studier utanför Skåne och västra Blekinge

    Du kan söka utbildningar i hela landet. Men din ansökan behandlas olika beroende på vad din hemkommun erbjuder, vad du har sökt för utbildning och var någonstans den finns.