Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Dispens från krav på godkänt betyg i engelska

Senast uppdaterad: 15 sep 2022

Du måste ha godkänt betyg i engelska för att vara behörig till nationella program. I vissa fall går det att ansöka om ett undantag från det kravet. Det kallas att få dispens från krav på godkänt betyg i engelska.

Att få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska innebär att du räknas som behörig till nationella program i antagningen fastän du inte har godkänt betyg i engelska. Det är väldigt få elever som beviljas dispens från krav på godkänt betyg i engelska.

Det är inte ett undantag från kravet att läsa engelska på grundskolenivå. Får du dispens läser du istället engelska både på grundskolenivå och gymnasienivå när du går på gymnasiet. Dina kunskaper i engelska utifrån målen i årskurs 9 är därför en viktig del i bedömningen av ansökan.

VEM KAN ANSÖKA OM DISPENS?

För att kunna få dispens behöver du uppfylla särskilda krav.

Följande krav behöver vara uppfyllda för att du ska kunna ansöka:

  • Du är behörig i övrigt till utbildningen du vill söka utifrån ditt slutbetyg från grundskolan.
  • Du har inte haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en stor del av din tid i grundskolan på grund av särskilda skäl.
  • Ansvarig för utbildningen bedömer att du har möjlighet att klara av studierna på programmet du har sökt. I bedömningen tar de hänsyn till dina förutsättningar att läsa in både grundskolans engelska och de kurser i engelska som ingår i det sökta programmet.

Det går inte att få dispens om du haft möjlighet att läsa engelska under större delen av din tid i grundskolan, men inte har nått målen för godkänt betyg. Då kan du istället behöva söka till ett introduktionsprogram.

SÅ ANSÖKER DU OM DISPENS

Du gör ansökan om dispens tillsammans med din studie- och yrkesvägledare. Skolan ska bifoga ett omdöme om dina kunskaper i engelska tillsammans med din ansökan. I omdömet ska din kunskapsnivå i engelska i förhållande till målen för årskurs 9 framgå tydligt.

Har du frågor?

Kontakta syv på din skola.

Nästa sida: Hur funkar antagningen till olika program?

Läs även om

  • Behörighet

    För att kunna bli erbjuden en plats på ett program måste du vara behörig till programmet. Det betyder att du behöver uppfylla vissa krav för att vara med och konkurrera om en plats. Kraven ser olika ut för olika program.