Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Fjärde året på teknikprogrammet – ansökan och antagning

Senast uppdaterad: 16 sep 2022

Om du går eller har gått ett treårigt teknikprogram kan du bygga på med ett fjärde utbildningsår och ta examen som gymnasieingenjör. Du ansöker till det fjärde året under perioden 25 april–15 maj. Här hittar du information om behörighet, ansökan och antagning till det fjärde året.

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till dig som vill studera ett extra år för att få en utbildning som ger goda möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Läs mer om utbildningen i programguiden

BEHÖRIGHET TILL FJÄRDE ÅRET

Du är behörig till det fjärde året om du har ett examensbevis från teknikprogrammet eller en annan likvärdig utbildning. Du kan göra ett studieuppehåll innan du börjar på det fjärde året, men du måste börja på utbildningen senast det kalenderår du fyller 22 år.

Fyra profiler med olika krav

Det finns fyra profiler med olika utgångar. Du behöver ha godkänt betyg i speciella kurser eller ha likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning för att vara behörig till de olika profilerna. För profilen informationsteknik är det olika behörighet för de två utgångarna.

Profil: Design och produktutveckling
Utgång: Design och produktutveckling 
Behörighetskrav: design 1 och konstruktion 1

Profil: Produktionsteknik
Utgångar: Produktion och automation eller Processteknik
Behörighetskrav: mekatronik 1 och produktionskunskap 1

Profil: Samhällsbyggande
Utgångar: Produktionsledning bygg och anläggning eller Projektering
Behörighetskrav: arkitektur – hus och byggnadsverk

Profil: Informationsteknik
Utgång: Mjukvarudesign
Behörighetskrav: programmering 1 och webbutveckling 1

Utgång: Nätverksteknik
Behörighetskrav: programmering 1 och dator- och nätverksteknik

ANSÖKAN

Du ansöker till det fjärde året via ansökningswebben mellan 25 april–15 maj. Du ska bifoga ditt gymnasieexamensbevis tillsammans med din ansökan. Om du inte avslutat din gymnasieutbildning än skickar du in ditt gymnasieexamenbevis senast den 17 juni till det antagningskansli som har hand om din hemkommun.

Inloggningsuppgifter

Om du går på teknikprogrammet vänder du dig till din syv för att få inloggningsuppgifter. Har du avslutat dina studier får du inloggningsuppgifter genom att skicka ett mejl till antagning@skanegy.se.

ANTAGNING

Du får ditt antagningsbesked den 1 juli. Du ser det genom att logga in på ansökningswebben. Dina inloggningsuppgifter skickas hem till dig. Tänk på att du behöver svara på ditt besked inom några veckor. Reservantagning pågår mellan den 6 augusti–15 september.

STUDIEFINANSIERING

Du kan få studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20. Under vissa förutsättningar kan du även få bidrag till resor fram till vårterminen det år du fyller 20. Prata med din hemkommun eller med syv på din skola.

Från och med hösten det år du fyller 20 kan du istället få studiemedel (bidrag + lån) från CSN.

Läs mer om studiemedel på CSN:s hemsida

 

Har du frågor?

Prata med en syv. Du kan även chatta med syv på Skånegy. Du kan även kontakta ditt antagningskansli.

Läs även om

  • Vill du plugga vidare efter gymnasiet?

    Om du vill plugga vidare efter studenten kan det vara bra att redan nu få lite koll på vad du behöver ha för kunskaper för att kunna söka till olika utbildningar på eftergymnasial nivå.

  • Gymnasieexamen

    När du gått klart ett nationellt program får du antingen en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. Även yrkesexamen ger grundläggande högskolebehörighet, men du kan välja bort vissa av kurserna som ger behörighet om du vill.