Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Högskoleförberedande program

Senast uppdaterad: 15 sep 2022

Det finns sex högskoleförberedande program. Varje program har olika inriktningar. Programmen förbereder dig för att plugga vidare på universitet eller högskola. När du har klarat utbildningen får du en högskoleförberedande gymnasieexamen.

Nyhet! Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.

SEX PROGRAM

De nationella högskoleförberedande programmen är:

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Du kan läsa om varje program i programguiden

FÖRBEREDER DIG FÖR VIDARE STUDIER

De högskoleförberedande programmen ger dig en grund för att studera vidare på universitet eller högskola. Med det menas att programmen innehåller de ämnen och kurser som du behöver för att få grundläggande behörighet att söka till utbildningar på universitet eller högskola.

Många utbildningar kräver särskild behörighet

Många utbildningar på eftergymnasial nivå kräver även särskild behörighet, det vill säga att du behöver ha läst ett visst antal andra ämnen eller kurser också. Gymnasieprogrammen ger därför olika behörigheter till vidare studier. Vet du redan nu vad du vill studera efter gymnasiet? Ta hjälp av din syv när du ska välja program och kurser så att du får den behörighet du behöver.

Läs mer om behörighet på studera.nu

INRIKTNINGAR

De högskoleförberedande programmen har olika inriktningar. De är olika varianter av programmet som ger dig en djupare eller bredare kunskap inom ett visst område. Inriktningarna startar oftast inte förrän i år 2 eller 3. På det estetiska programmet kan inriktningarna starta redan första året. En inriktning startar bara om tillräckligt många söker till den, om inte skolan har inriktningsgaranti vid ansökan till årskurs 1.

PROFILER

Vissa skolor erbjuder även en profil på programmet, utöver inriktningen. Profilen består av ett paket av kurser som skolan har valt ut inom programfördjupningen. Skolorna väljer själva om de vill ha en profil. Det finns inte några regler om vad profiler får heta eller innehålla så därför varierar de mellan olika skolor.

SÄRSKILDA VARIANTER 

Skolor kan få godkänt av Skolverket att skapa egna utbildningar inom de nationella programmen. De kallas för särskilda varianter. Särskilda varianter ska ha en tydlig egen identitet men i huvudsak rymmas inom examensmålet för programmet.

EXAMEN

En utbildning på ett högskoleförberedande program innehåller 2500 poäng. Det finns examensmål för varje program som gäller i hela Sverige. När du har uppnått målen för examen på programmet får du en högskoleförberedande gymnasieexamen som ger dig grundläggande behörighet att plugga på universitet eller högskola.

Läs mer om kraven för gymnasieexamen

Vilka utbildningar blir du behörig till?

Om du vet vad du vill studera efter gymnasiet kan du prata med din syv för att ta reda på hur du blir behörig till den utbildningen.

Nästa sida: Yrkesprogram

Läs även om

 • Yrkesprogram

  Det finns tolv nationella yrkesprogram. De flesta programmen har olika inriktningar. Programmen förbereder dig för att jobba inom ett yrke eller att plugga en yrkesutbildning. Du får även grundläggande behörighet till högskola/universitet.

 • Programstrukturer – ämnen och kurser

  Programmen är uppbyggda av kurser i olika ämnen. När du läser ett visst program läser du i grunden samma ämnen oavsett vilken skola du går på. Ämnena du kan välja mellan inom programfördjupningen kan däremot skilja sig åt mellan skolor.

 • Behörighet

  För att kunna bli erbjuden en plats på ett program måste du vara behörig till programmet. Det betyder att du behöver uppfylla vissa krav för att vara med och konkurrera om en plats. Kraven ser olika ut för olika program.