Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Hur funkar antagningen till olika program?

Senast uppdaterad: 15 sep 2022

Det vanligaste är att meritvärdet avgör vem som blir antagen till en utbildning. Men vissa utbildningar har särskilda regler. Det är därför viktigt att ta reda på om utbildningarna du är intresserad av har några speciella krav.

ANTAGNING TILL NATIONELLT PROGRAM

Antagningen till nationella program sker utifrån betyg. Dina betyg räknas om till ett meritvärde. De som har det högsta meritvärdet kommer in först och därefter fylls platserna i fallande ordning. För att ta reda på om du har möjlighet att komma in på ett program kan du prata med din studie- och yrkesvägledare. Tillsammans kan ni titta på föregående års meritvärde för antagning och göra en bedömning.

Det är viktigt att tänka på att meritvärdena som krävs för att komma in på olika program varierar från år till år. De påverkas av hur många som söker till programmet och hur höga meritvärden de som söker har.

Antagning till inriktning

På nästan alla nationella program finns nationella inriktningar. På estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet får inriktningen börja redan första året. På övriga nationella program börjar inriktningen inte förrän andra året.

De ansvariga för utbildningen bestämmer när antagningen till inriktningen sker. Vissa skolor tar in elever både på programmet och ger en garanti om plats på en specifik inriktning i år 2 redan vid antagningen till år 1. Andra tar in elever till programmet i år 1 och sen ansöker du om inriktning till år 2 vid ett senare tillfälle. Kontakta respektive skola om du har frågor.

Om det inte finns inriktningsgaranti inför år 2 är det inte säkert att du får plats på inriktningen du önskar även om varje skola försöker skapa plats till alla.

ANTAGNING TILL SÄRSKILDA VARIANTER OCH SPETSUTBILDNINGAR

Antagningen till en särskild variant eller spetsutbildning fungerar oftast på samma sätt som till nationella program, det vill säga att meritvärdet avgör vem som får en plats. På vissa utbildningar finns det även andra urvalsgrunder. Kontakta skolan som erbjuder utbildningen du är intresserad av för att ta reda på om de har särskilda regler för antagning.

ANTAGNING TILL INTRODUKTIONSPROGRAM

Antagning till programinriktat val för grupper av elever görs på samma sätt som till nationella program, det vill säga att meritvärdet avgör vem som får en plats. Till de andra introduktionsprogrammen kan det finnas flera urvalsgrunder för antagning. De ansvariga för utbildningen bestämmer hur urvalet görs.

Om du inte är behörig till nationella program med ditt höstterminsbetyg från årskurs 9 bör du prata med din studie- och yrkesvägledare så att ni kan hitta det bästa alternativet för dig.

Har du frågor?

Prata med din studie- och yrkesvägledare om du är osäker på vad som gäller för antagningen till de utbildningar du är intresserad av.

Nästa sida: Om dina val

Läs även om

  • Meritvärde

    Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då är det ditt meritvärde som avgör om du får en plats. Varje betyg är värt ett visst antal poäng som räknas ihop till ditt meritvärde.

  • Preliminär antagning

    Du får ett preliminärt antagningsbesked i april. Preliminärt betyder att det inte är slutgiltigt. ​​​​​​​Från 15 april kan du se de preliminära meritpoäng som krävs för att bli antagen till nationella program i Skåne och Västra Blekinge.

  • Behörighet

    För att kunna bli erbjuden en plats på ett program måste du vara behörig till programmet. Det betyder att du behöver uppfylla vissa krav för att vara med och konkurrera om en plats. Kraven ser olika ut för olika program.