Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Meritvärde

Senast uppdaterad: 15 sep 2019

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då är det dina betyg som avgör om du får en plats. Varje betyg är värt ett visst antal poäng som räknas ihop till ditt meritvärde. De elever som har högst meritvärden blir erbjudna en plats först.

Se meritvärden från tidigare antagningar

Betyg och meritvärde

Vid den preliminära antagningen används meritvärdet av ditt betyg från höstterminen i årskurs 9. Då kan du få en uppfattning om dina chans att komma in på olika utbildningar och har möjlighet att göra ändringar i dina val inför den slutgiltiga antagningen. Vid den slutgiltiga antagningen används meritvärdet från ditt slutbetyg i årskurs 9.

Om du går på ett introduktionsprogram och får godkända betyg i grundskolekurserna kommer du att få ett nytt slutbetyg. Då räknas ditt meritvärde ut utifrån detta istället för ditt slutbetyg från grundskolan.

Så räknar du ut ditt meritvärde

Varje bokstavsbetyg (A–F) är värt ett visst antal poäng:

A = 20 meritpoäng
B = 17,5 meritpoäng
C = 15 meritpoäng
D = 12,5 meritpoäng
E = 10 meritpoäng
F = 0 meritpoäng

Du räknar ut ditt meritvärde genom att lägga ihop värdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg från grundskolan. Högsta möjliga meritvärde kan då bli 320 meritpoäng.

Om du har färre än 16 betyg grundas ditt meritvärde på de betyg som du har fått. Tänk på att du måste ha godkänt betyg i vissa ämnen för att vara behörig till nationella program.

Extra meritpoäng för moderna språk som språkval

Om du har läst moderna språk som språkval kan det betyget också räknas in i ditt meritvärde. Du räknar då ihop värdena för både dina 16 bästa betyg och ditt betyg i moderna språk som språkval. Högsta möjliga meritvärde kan då istället bli 340 meritpoäng.

Ditt meritvärde = värdet av dina 16 bästa betyg + värdet för ditt betyg i modernt språk som språkval om du har läst det

Färdighetsprov

Om du söker en utbildning som har färdighetsprov som en del av ansökan räknas provpoängen också in i ditt meritvärde. Då kan ditt meritvärde bli högre än 340 meritpoäng.

Tidigare års meritvärden kan vara till hjälp

Tänk på att meritvärdena från tidigare år inte visar vad som kommer att krävas för att komma in på utbildningarna i år.

Vilket meritvärde som krävs för att komma in på olika utbildningar förändras från år till år. De beror på hur många som söker till utbildningarna och vilka betyg de har. Men genom att titta på meritvärden från tidigare år kan du få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar.

Se meritvärden från tidigare antagningar

Har du frågor om meritvärden?

Vill du veta mer om meritvärden kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller chatta med SYV här på Skånegy.

Nästa sida: Fri kvot och utländska betyg

Läs även om

  • Meritvärden från tidigare antagningar

    Ta en titt på meritvärdena från tidigare år för att få en uppfattning om vilket meritvärde som krävs för att komma in på olika utbildningar. Men tänk på att meritvärdena förändras varje år!

  • Behörighet

    För att kunna bli erbjuden en plats på en utbildning måste du vara behörig till programmet. Det betyder att du behöver uppfylla vissa krav för att vara med och konkurrera om en plats. Kraven ser olika ut för olika program.

  • Hur funkar antagningen till olika program?

    Oftast är det meritvärdet avgör vem som blir antagen till en utbildning. Men vissa utbildningar har särskilda regler, så ta reda på om utbildningarna du är intresserad av har några speciella krav.