Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Meritvärde

Senast uppdaterad: 15 sep 2022

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då är det dina betyg som avgör om du får en plats. Varje betyg är värt ett visst antal poäng som räknas ihop till ditt meritvärde. De elever som har högst meritvärde blir erbjudna en plats först. Årets meritvärden för nationella program publiceras på Skånegy samma dagar som du kan se den preliminära och slutliga antagningen på ansökningswebben.    

Se meritvärden från antagningen till läsåret 2022/23

Se meritvärden från antagningen till läsåret 2021/22

Se meritvärden från antagningen till läsåret 2020/21

BETYG RÄKNAS OM TILL MERITVÄRDE

Vid den preliminära antagningen används meritvärdet av dina betyg från höstterminen i årskurs 9 om du inte redan har ett slutbetyg. Då kan du få en uppfattning om din chans att komma in på olika utbildningar. Vid den slutliga antagningen är det meritvärdet från ditt slutbetyg i årskurs 9 som används.

Om du går på ett introduktionsprogram och får godkända betyg i grundskoleämnen kommer du att få ett nytt slutbetyg. Då beräknas ditt meritvärde utifrån ditt nya slutbetyg.

Om du har gått i lovskola och fått betyg har du också rätt att få ett nytt slutbetyg.

Så räknar du ut ditt meritvärde

Ditt meritvärde = värdet av dina 16 bästa betyg + värdet för ditt betyg i modernt språk som språkval om du har läst det

Varje bokstavsbetyg (A–F) är värt ett visst antal poäng:

A = 20 meritpoäng
B = 17,5 meritpoäng
C = 15 meritpoäng
D = 12,5 meritpoäng
E = 10 meritpoäng
F = 0 meritpoäng

Du räknar ut ditt meritvärde genom att lägga ihop värdena av de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg från grundskolan. Högsta möjliga meritvärde kan då bli 320 meritpoäng.

Om du har färre än 16 betyg grundas ditt meritvärde på de betyg som du har fått. Tänk på att du måste ha godkänt betyg (minst E) i vissa ämnen för att vara behörig till nationella program.

Extra meritpoäng för moderna språk som språkval

Om du har läst moderna språk som språkval kan det betyget också räknas in i ditt meritvärde. Du räknar då ihop värdena både för dina 16 bästa betyg och ditt betyg i moderna språk som språkval. Högsta möjliga meritvärde kan då istället bli 340 meritpoäng.

Räkna ut ditt meritvärde med Skolverkets betygskalkylator

FÄRDIGHETSPROV

Om du söker en utbildning som har färdighetsprov som en del av ansökan räknas provpoängen också in i ditt meritvärde. Då kan ditt meritvärde bli högre än 340 meritpoäng.

Tidigare års meritvärden kan vara till hjälp

Tänk på att meritvärdena från tidigare år inte visar vad som kommer att krävas för att komma in på utbildningarna i år.

Genom att titta på meritvärden från tidigare år kan du få en uppfattning om vilket meritvärde du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar. Tänk på att antalet platser, antalet sökande och deras meritvärden påverkar vilket meritvärde som krävs för att komma in på olika utbildningar. Detta innebär att meritvärdet förändras från år till år.

Har du frågor om meritvärden?

Vill du veta mer om meritvärden kan du fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy.

Nästa sida: Fri kvot och utländska betyg

Läs även om

  • Meritvärden läsåret 2021/2022

    Meritvärden från antagningen till utbildningar som startar läsåret 2021/2022.

  • Behörighet

    För att kunna bli erbjuden en plats på ett program måste du vara behörig till programmet. Det betyder att du behöver uppfylla vissa krav för att vara med och konkurrera om en plats. Kraven ser olika ut för olika program.

  • Hur funkar antagningen till olika program?

    Oftast är det meritvärdet avgör vem som blir antagen till en utbildning, men vissa utbildningar har särskilda regler. Ta reda på om utbildningarna du är intresserad av har några speciella krav.