Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Övriga utbildningar

Senast uppdaterad: 16 sep 2022

Utöver de nationella programmen finns en del andra utbildningar och varianter: spetsutbildning, särskilda varianter, International Baccalaureate (IB), lärlingsutbildningar och riksrekryterande yrkesprogram.

SPETSUTBILDNINGAR

På en spetsutbildning kan du bredda och fördjupa dina kunskaper i teoretiska ämnen som matematik, samhällsvetenskap och humaniora (språk, historia, och filosofi) eller estetiska ämnen. Under utbildningen har du kontakt med universitet och högskolor och du kan läsa kurser på universitetsnivå vid sidan om dina gymnasiestudier.

Spetsutbildningar är riksrekryterande. Det betyder att alla elever i hela landet kan söka till dem på samma villkor. Du konkurrerar om en plats med ditt meritvärde från grundskolan, men även andra aspekter spelar in. Spetsutbildningar har möjlighet att använda speciella prov och intervjuer för att hitta just dig med ett brinnande intresse för ämnet.

Ta reda på mer genom att kontakta skolan som erbjuder utbildningen.

Du kan hitta info om många av spetsutbildningarna i Sverige på spetsutbildningar.se

SÄRSKILDA VARIANTER

Skolor kan skapa egna utbildningar inom de nationella programmen. Dessa kallas för särskilda varianter. Utbildningen ska ha en tydlig egen identitet men i grunden rymmas inom examensmålet för ett nationellt program. Utbildningen måste avvika minst 300 gymnasiepoäng från innehållet på det nationella programmet. För att få starta en särskild variant måste skolan få godkänt från Skolverket eller Skolinspektionen.

Det kan finnas speciella förkunskapskrav och antagningsprov för särskilda varianter.

Ta reda på mer genom att kontakta skolan som erbjuder utbildningen.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

International Baccalaureate (IB) är en internationell utbildning som kan ge dig tillträde till universitet i hela världen. Utbildningen är på engelska.

Läs mer om IB i programguiden

LÄRLINGSUTBILDNING

Alla inriktningar på de nationella yrkesprogrammen kan läsas som lärlingsutbildning. Det betyder att du läser minst 1250 poäng av din utbildning på en eller flera arbetsplatser och resten på skolan. Lärlingsutbildningen ger samma kunskaper och examen som om du går hela din utbildning på en skola, men du lär dig på ett annat sätt och i en annan miljö.

Det är skolan själv som bestämmer om de erbjuder ett yrkesprogram som lärlingsutbildning.

Läs mer i infon om yrkesprogram

Läs mer i infon om yrkesprogram.

RIKSREKRYTERANDE YRKESPROGRAM

Riksrekryterande yrkesprogram är yrkesutbildningar som inte finns inom de nationella yrkesprogrammen. Skolverket kan godkänna riksrekryterande utbildningar om det finns ett dokumenterat behov av yrket på arbetsmarknaden eller ett nationellt intresse. Det kan handla om små hantverksyrken med få elever, som till exempel glasblåsare. Det kan också handla om mindre yrken där utbildningen regleras av internationella överenskommelser, exempelvis inom sjöfartsteknik och flygteknik.

Utbildningarna har egna examensmål. Elever i hela landet kan söka till dem på samma villkor. Du ansöker via din hemkommun.

Har du frågor?

Prata med din syv eller skolan som erbjuder utbildningen. De kan hjälpa dig att ta reda på mer om utbildningarna och om det finns speciella regler för antagningen.

Nästa sida: Idrottsutbildningar

Läs även om

  • Behörighet

    För att kunna bli erbjuden en plats på ett program måste du vara behörig till programmet. Det betyder att du behöver uppfylla vissa krav för att vara med och konkurrera om en plats. Kraven ser olika ut för olika program.

  • Idrottsutbildningar

    Det finns två idrottsutbildningar för dig som vill kombinera din träning på elitnivå med dina studier på gymnasiet. Det finns även skolor där du kan kombinera program med att läsa "Idrott och hälsa – specialisering" som individuellt val.

  • Högskoleförberedande program

    Det finns sex högskoleförberedande program. Varje program har olika inriktningar. Programmen förbereder dig för att plugga vidare på universitet eller högskola.