Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Övriga utbildningsprogram

Senast uppdaterad: 15 sep 2019

Utöver de nationella programmen finns en del andra utbildningar och varianter: spetsutbildning, särskilda varianter, International Baccalaureate (IB), lärlingsutbildningar och riksrekryterande yrkesprogram.

Spetsutbildningar

På en spetsutbildning kan du bredda och fördjupa dina kunskaper i teoretiska ämnen som matematik, samhällsvetenskap och humaniora (språk, historia, och filosofi) eller estetiska ämnen. Under utbildningen har du kontakt med universitet och högskolor och du kan läsa kurser på universitetsnivå vid sidan om dina gymnasiestudier.

Spetsutbildningar är riksrekryterande. Det betyder att alla elever i hela landet kan söka till dem på samma villkor. Du konkurrerar om en plats med ditt meritvärde från grundskolan, men även andra aspekter spelar in. Spetsutbildningar har möjlighet att använda speciella prov och intervjuer för att hitta just dig med ett brinnande intresse för ämnet.

Ta reda på mer genom att kontakta skolan som erbjuder utbildningen.

Läs mer på spetsutbildningar.se

Särskilda varianter

Skolor kan skapa egna utbildningar inom de nationella programmen. Dessa kallas för särskilda varianter. Utbildningen ska ha en tydlig egen identitet men i grunden rymmas inom examensmålet för ett nationellt program. Utbildningen måste avvika minst 300 gymnasiepoäng från innehållet på det nationella programmet. För att få starta en särskild variant måste skolan få godkänt från Skolverket eller Skolinspektionen.

Spetsutbildningar kan ha särskilda förkunskapskrav och antagningsprov.

International Baccalaureate

International Baccalaureate (IB) är en internationell utbildning som ger dig tillträde till universitet i hela världen. Utbildningen är på engelska.

Läs mer om IB i programguiden

Lärlingsutbildning

Alla inriktningar på de nationella yrkesprogrammen kan läsas som lärlingsutbildning. Det betyder att du läser minst hälften av din utbildning på en arbetsplats och resten på skolan. Lärlingsutbildningen ger samma kunskaper och examen som om du går hela din utbildning på en skola, men du lär dig på ett annat sätt och i en annan miljö.

Det är skolan själv som bestämmer om de erbjuder ett yrkesprogram som lärlingsutbildning.

Riksrekryterande yrkesprogram

Riksrekryterande yrkesprogram är yrkesutbildningar som inte finns inom de nationella yrkesprogrammen. Utbildningarna har egna examensmål. Elever i hela landet kan söka till dem på samma villkor. Du ansöker via din hemkommun.

Skolverket kan godkänna riksrekryterande utbildningar om det finns ett dokumenterat behov av yrket på arbetsmarknaden eller ett nationellt intresse. Det kan handla om små hantverksyrken med få elever, som till exempel glasblåsare. Det kan också handla om mindre yrken där utbildningen regleras av internationella överenskommelser, exempelvis inom sjöfartsteknik och flygteknik.

Har du frågor?

Prata med din SYV eller skolan som erbjuder utbildningen. De kan hjälpa dig att ta reda på mer om utbildningarna och om det finns speciella regler för antagningen.

Nästa sida: Idrottsutbildningar

Läs även om

  • Behörighet

    För att kunna bli erbjuden en plats på en utbildning måste du vara behörig till programmet. Det betyder att du behöver uppfylla vissa krav för att vara med och konkurrera om en plats. Kraven ser olika ut för olika program.

  • Idrottsutbildningar

    Det finns två varianter av idrottsutbildningar för dig som tränar på elitnivå och vill kombinera din träning med studier på gymnasiet. Om du vill få tid till en sport på skoltid finns även alternativet idrottsspecialisering.

  • Högskoleförberedande program

    Det finns sex högskoleförberedande program. Varje program har olika inriktningar. Programmen förbereder dig för att plugga vidare på universitet eller högskola.