Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Studieekonomi

Senast uppdaterad: 15 sep 2019

När du pluggar på gymnasiet kan du få studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingsbidrag. Du kan även ha rätt till resebidrag om du bor långt från skolan. Utbildningen kostar inte något, men du kan behöva stå för viss utrustning själv.

Studiehjälp och extra tillägg

Studiebidrag får alla som har fyllt 16 år som går på gymnasiet. Du behöver inte ansöka om det. Extra tillägg måste du däremot ansöka om hos CSN (Centrala studiestödsnämnden). Extra tillägg är ett bidrag som du kan ha rätt till om din familj har låga inkomster. Studiebidrag och extra tillägg betalas ut för den tid du går i skolan, normalt tio månader per läsår.

Läs mer om studiebidrag och extra tillägg på csn.se

Inackorderingsbidrag

Kommunal skola

Du kan få inackorderingsbidrag från din hemkommun om du studerar på en kommunal gymnasieskola i en annan ort och måste bo på studieorten. Det är en hjälp till kostnader för boende, mat och hemresor. Olika kommuner har olika regler för inackorderingsbidrag. Fråga din hemkommun om vad som gäller där du bor.

Fristående skola

Om du ska gå på en fristående gymnasieskola i en annan ort och behöver bo på studieorten ska du ansöka om inackorderingsbidrag från CSN istället.

Läs mer om inackorderingsbidrag på csn.se

Resebidrag

Om du har minst sex kilometer till skolan ska din hemkommun betala dina resor till och från skolan. Det gäller varje läsår till och med vårterminen det år du fyller 20, eller tills du slutar skolan. Reglerna för terminskort (till exempel gymnasiekort och Jojo-kort) kan se olika ut i olika kommuner. Läs mer på din hemkommuns webbplats eller kontakta din hemkommun för att ta reda på vad som gäller.

Kostnadsfri utbildning

Det står i skollagen att gymnasieutbildning ska vara gratis. Det innebär att du inte ska behöva betala för böcker och andra lärverktyg som behövs i din utbildning. Men du kan själv behöva skaffa enstaka egna hjälpmedel, som till exempel personlig utrustning till idrott och dans eller förbrukningsmaterial som papper, pennor med mera.

Läs även om