Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i olika färger

Tillgänglighet på Skånegy

Senast uppdaterad: 23 feb 2021

Skånegy är en gemensam webbplats som drivs på uppdrag av kommunerna inom samverkansområdet för fritt gymnasiesök i Skåne och västra Blekinge. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver hur Skånegy uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av Skånegy inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på Skånegy. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från skanegy.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till gymnasiekatalogen@skanegy.se

Ansökningswebben

Ansökningswebben, även kallad Dexter, är ett separat system som elever når via skanegy.se. Dexter har därför inte ingått i den tillgänglighetsgranskning som gjorts för Skånegy. Madeleine Andersson är systemansvarig för Dexter. Har du synpunkter gällande bristande tillgänglighet i Dexter är du välkommen att vända dig till: madeleine.andersson@skaneskommuner.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • PDF-dokument: Det finns PDF-dokument med meritvärden från den preliminära och slutliga antagningen publicerade på skanegy.se. Dessa dokument hämtas från antagningssystemet och uppvisar olika typer av brister som gör det svårare för personer med nedsatt syn att ta del av innehållet. Bristerna är till exempel att de inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare eller att läsordningen kan vara felaktig.

Plan för åtgärder

  • Vi arbetar på att hitta en långsiktig lösning för hur informationen om meritvärden kan publiceras på ett tillgängligt sätt. Tills dess att en lösning är på plats kan du vända dig till ditt antagningskansli eller din syv för att få information om meritvärden om du inte kan ta del av informationen i PDF-dokumenten.

    Kontaktuppgifter till antagningskanslierna

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av skanegy.se som granskats och verifierats av tillgänglighetsexperter från Useit AB.

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.