Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker

Hälsa, vård och omsorg

Profil: Yrkesskolan - Gymnasiesärskola

Lärlingsutbildning

Ekbackeskolan - Osby

Läs mer på skolans hemsida

Om hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg är en utbildning inom gymnasiesärskolan.

Utbildningen ska utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg, till exempel hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Dessutom ska utbildningen ge kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling, om olika former av hälsofrämjande arbete samt vård och omsorg.

Mer info om hälsa, vård och omsorg