Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker

Naturbruksprogrammet

Profil: Odling och Gastronomi

Särskild variant: Närodlat - Odling och Gastronomi

Hvilan Gymnasium – Kabbarp

Läs mer på skolans hemsida

Om naturbruksprogrammet

Innehåll

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är ett viktigt inslag i utbildningen. En del skolor erbjuder programmet som lärlingsutbildning. Du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Mer info om naturbruksprogrammet