Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

Idrottsutbildning

Lärlingsutbildning

Nova gymnasium

Läs mer på skolans hemsida

Idrotter

Idrott och hälsa – specialisering (LIU)

Fotboll

Om barn- och fritidsprogrammet

Innehåll

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är ett viktigt inslag i utbildningen. En del skolor erbjuder programmet som lärlingsutbildning vilket innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Mer info om barn- och fritidsprogrammet

Om inriktningen pedagogiskt och socialt arbete

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du får även träna på hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.