Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Idrottsutbildning

Öresundsgymnasiet Landskrona

Läs mer på skolans hemsida

Idrotter

Nationellt godkänd idrottsutbildning

Fotboll

Golf

Idrottsspecialisering

Innebandy

Övrigt

Moderna språk

Steg 1

Franska

Tyska

Spanska

Arabiska

Steg 2

Tyska

Spanska

Arabiska

Franska

Steg 3

Arabiska

Franska

Tyska

Spanska

Om naturvetenskapsprogrammet

Innehåll

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen innehåller ett idéhistoriskt perspektiv vilket innebär att naturvetenskapens idéer och teorier studeras som delar i ett historiskt förlopp. Du kommer också att kunna utveckla ditt intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och ta del av aktuella forskningsrön.

Se Skolverkets film om naturvetenskapsprogrammet

Mer info om naturvetenskapsprogrammet

Om inriktningen naturvetenskap

Du lär dig mycket om biologi, fysik, kemi och matematik. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Du lär dig mycket matematik som både är ett eget ämne och ett hjälpmedel i det vetenskapliga arbetet.

Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker.