Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker

STARTAR EJ

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap och samhälle

Idrottsutbildning

Örkelljunga Utbildningscentrum

Läs mer på skolans hemsida

Idrotter

Idrott och hälsa – specialisering (LIU)

Övrigt

Moderna språk

Steg 1

Franska

Spanska

Tyska

Steg 2

Spanska

Tyska

Franska

Steg 3

Franska

Spanska

Tyska

Om naturvetenskapsprogrammet

Innehåll

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen innehåller ett idéhistoriskt perspektiv vilket innebär att naturvetenskapens idéer och teorier studeras som delar i ett historiskt förlopp. Du kommer också att kunna utveckla ditt intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och ta del av aktuella forskningsrön.

Se Skolverkets film om naturvetenskapsprogrammet

Mer info om naturvetenskapsprogrammet

Om inriktningen naturvetenskap och samhälle

Du lär dig om naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Utbildningen ska ge en djupare förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling. Du får möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället.