Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker

Naturbruksprogrammet

Lantbruk

Profil: Häst-Djursjukvårdsprofil

SEGRAgymnasiet i Östra Ljungby

Läs mer på skolans hemsida

Om naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet förändras från 1 juli 2021. Bland annat sker förändringar i programmets inriktningar och samtliga inriktningars poängomfattning utökas till mellan 500–700 poäng.

Innehåll

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är ett viktigt inslag i utbildningen. En del skolor erbjuder programmet som lärlingsutbildning. Du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Mer info om naturbruksprogrammet

Om inriktningen lantbruk

Du lär dig om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik. I utbildningen betonas de biologiska sambanden som ligger till grund för olika verksamheter. Du får kunskaper om produktion av varor och tjänster och om lantbrukets betydelse för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård. Inriktningen kan till exempel leda till arbete med växtodling, lantbruksmaskiner, kombinationslantbruk eller landsbygdstjänster.