Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker

Ekonomiprogrammet

Juridik

Idrottsutbildning

Söderportgymnasiet - Kristianstad

Läs mer på skolans hemsida

Idrotter

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Handboll

Fotboll

Golf

Friidrott

Amerikansk fotboll

Idrott och hälsa – specialisering (LIU)

Övrigt

Fotboll

Tennis

Friidrott

Ishockey

Moderna språk

Steg 1

Spanska

Tyska

Franska

Steg 3

Tyska

Franska

Spanska

Om ekonomiprogrammet

Innehåll

Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företagsproblem. Du får insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och inser att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Mer info om ekonomiprogrammet

Om inriktningen juridik

Du lär dig om rättsordningens betydelse i samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Du läser kurser där du får kunskaper om lagar och avtal som påverkar affärsförhållanden. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

I ämnet filosofi lär du dig grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. Du kommer att lära dig om olika filosofiska förhållningssätt som präglar den aktuella diskussionen om existentiella frågor, etik, samhället, språket, vetenskapen och verkligheten.

Inom ämnet juridik kommer du bland annat att träna på att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar och att tolka och använda rättsregler. Du kommer att lära dig mycket om det svenska rättssystemet och förstå hur lagarna styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. I ämnet psykologi lär du dig om sådant som påverkar våra beteenden, känslor och tankar.