Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker

Om hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg är en utbildning inom gymnasiesärskolan.

Från och med 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Utbildningen ska utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg, till exempel hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Dessutom ska utbildningen ge kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling, om olika former av hälsofrämjande arbete samt vård och omsorg.

Mer info om hälsa, vård och omsorg