Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap och samhälle

Idrottsutbildning

Söderslättsgymnasiet - Trelleborg

Läs mer på skolans hemsida

Idrotter

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Fotboll

Idrott och hälsa – specialisering (LIU)

Fotboll

Ishockey

Moderna språk

Steg 1

Tyska

Franska

Danska

Spanska

Steg 3

Tyska

Franska

Spanska

Om naturvetenskapsprogrammet

Nyhet! Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Innehåll

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen innehåller ett idéhistoriskt perspektiv vilket innebär att naturvetenskapens idéer och teorier studeras som delar i ett historiskt förlopp. Du kommer också att kunna utveckla ditt intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och ta del av aktuella forskningsrön.

Mer info om naturvetenskapsprogrammet

Om inriktningen naturvetenskap och samhälle

Du lär dig om naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Utbildningen ska ge en djupare förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling. Du får möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället.