Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Profil: Musik

Särskild variant: Musikinriktning

Sundsgymnasiet - Vellinge

Läs mer på skolans hemsida

Instrument

Bas

Elbas

Elgitarr

Gitarr

Keyboard

Klarinett

Piano

Sång

Sång, pop/rock/jazz

Saxofon

Slagverk

Slagverk, trummor

Trummor

Trumpet

Tvärflöjt

Violin (Fiol)

Moderna språk

Steg 1

Franska

Danska

Spanska

Tyska

Steg 3

Spanska

Tyska

Franska

Om naturvetenskapsprogrammet

Nyhet! Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Innehåll

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen innehåller ett idéhistoriskt perspektiv vilket innebär att naturvetenskapens idéer och teorier studeras som delar i ett historiskt förlopp. Du kommer också att kunna utveckla ditt intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och ta del av aktuella forskningsrön.

Mer info om naturvetenskapsprogrammet

Om inriktningen naturvetenskap

Du lär dig mycket om biologi, fysik, kemi och matematik. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Du lär dig mycket matematik som både är ett eget ämne och ett hjälpmedel i det vetenskapliga arbetet.

Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker.