Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker

Teknikprogrammet

Samhällsbyggande och miljö

Profil: Arkitektur och design

Sundsgymnasiet - Vellinge

Läs mer på skolans hemsida

Moderna språk individuellt val

Steg 3

Spanska

Franska

Tyska

Om teknikprogrammet

Nyhet! Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Innehåll

Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå teknikutveckling i ett hållbart samhälle utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

Mer info om teknikprogrammet

Om inriktningen samhällsbyggande och miljö

Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där teknik är lika viktigt som ekologi, utseende och ekonomi. Du får lära dig vad som kännetecknar olika typer av arkitektur och hur planeringen går till för både enskilda byggnader och stora samhällen. Hållbarhetsperspektivet är mycket viktigt när du tränar på att välja tekniska lösningar i olika miljöer. Du kommer att lära dig vilka förutsättningar och möjligheter som finns när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling.