Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker

Samhällsvetenskapsprogrammet

Medier, information och kommunikation

Idrottsutbildning

Ystad Gymnasium

Läs mer på skolans hemsida

Idrotter

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Fotboll

Handboll

Moderna språk

Steg 1

Spanska

Franska

Tyska

Ryska

Danska

Steg 2

Franska

Tyska

Spanska

Steg 3

Spanska

Franska

Tyska

Om samhällsvetenskapsprogrammet

Innehåll

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

Mer info om samhällsvetenskapsprogrammet

Om inriktningen medier, information och kommunikation

Du lär dig om mediernas roll i samhället, medieteknik, journalistik, information, reklam och interaktiva kommunikationsformer. Du studerar hur medier påverkar människors åsikter och omvärldsuppfattning. Du får lära dig hur man kombinerar ljud, text och bild för att nå fram. Du får undersöka hur media påverkar människor när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.