Hoppa till huvudinnehåll

Administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat nationellt program inom gymnasiesärskolan. Du får kunskaper för att kunna arbeta med administration, handel och varuhantering.
Hitta alla utbildningar inom administration, handel och varuhantering
Yttrelager Created with Sketch.
Händer som sorterar frukt i en butik

Om administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är en utbildning inom gymnasiesärskolan.

Från och med 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Under utbildningen utvecklar du dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt.

Administration omfattar administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning samt kundservice inom till exempel konferenssektorn.

Handel och varuhantering omfattar försäljning och logistik, marknadsföring, produktkunskap samt kundservice.

Med utgångspunkt i praktiskt arbete får du möjlighet att utveckla din handlingsberedskap och initiativförmåga samt att utföra olika arbetsmoment. Vidare ska utbildningen utveckla din förmåga att diskutera och reflektera över ditt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder samt öka kunskaperna om vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor och miljö.

Observera att gymnasiesärskolans utbildningar inte ingår i avtalet om fritt sök inom Skåne och västra Blekinge. Kommunerna har egna avtal. Kontakta antagningskansliet i din hemkommun för information om vad som gäller.

 

Läs Skolverkets info om programmet på utbildningsguiden.se