Hoppa till huvudinnehåll

Estetiska verksamheter

Programmet för estetiska verksamheter är ett nationellt program inom gymnasiesärskolan. Utbildningen ger dig kunskaper om olika estetiska uttrycksformer. Efter avslutat program ska du ha fått kunskaper för att kunna ha ett arbete där din estetiska förmåga tas till vara. Programmet kan även leda till fortsatta studier.
Hitta alla utbildningar inom estetiska verksamheter
Yttrelager Created with Sketch.
Närbild på en keyboard

Om estetiska verksamheter

Programmet för estetiska verksamheter är en utbildning inom gymnasiesärskolan.

Från och med 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Utbildningen ska utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom det estetiska området. Det kan vara att utifrån färg och form organisera varor inom handel eller att arbeta på en kulturinstitution eller med skapande verksamhet. Utbildningen ska därför utveckla dina kunskaper om och färdigheter i olika estetiska uttrycksformer, att använda digitala verktyg samt förmåga att kommunicera tankar och idéer med hjälp av estetiska uttrycksformer.

Du lär dig också om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga och kulturella perspektiv.

Under utbildningen får du möjlighet att skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Gemensamma projekt ska bidra till samverkan mellan olika estetiska uttrycksformer och till att du lär dig omsätta idéer i praktisk handling.

Observera att gymnasiesärskolans utbildningar inte ingår i avtalet om fritt sök inom Skåne och västra Blekinge. Kommunerna har egna avtal. Kontakta antagningskansliet i din hemkommun för information om vad som gäller.

 

Läs Skolverkets info om programmet på utbildningsguiden.se