Hoppa till huvudinnehåll

Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat nationellt program inom gymnasiesärskolan. Efter avslutat program ska du ha kunskaper för att kunna arbeta med till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.
Hitta alla utbildningar inom fastighet, anläggning och byggnation
Yttrelager Created with Sketch.
Tjej målar med roller på vägg

Om fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är en utbildning inom gymnasiesärskolan.

Från och med 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Utbildningen ska utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fastighet, anläggning och byggnation.

Fastighetsskötsel innefattar tillsyn över lokaler och underhåll av fastigheter och anläggningar. Underhåll kan bland annat innebära renoverings- och reparationsarbeten när det gäller byggnader. 

Anläggningsarbete kan till exempel vara markarbete när det gäller gröna ytor eller platt- och stenbeläggningar.

Arbetsuppgifter inom byggnation kan till exempel vara byggnadsarbete i olika material, måleriarbeten och reparationer av byggnader.

Utbildningen ska ge dig möjlighet att reflektera över din egen arbetsprocess och kritiskt granska och utvärdera ditt arbete i relation till kvalitets- och säkerhetskrav. Färdighetsträning inom yrkesområdet ska vara en väsentlig del av utbildningen och ska genomföras på ett sådant sätt att du får möjlighet att utveckla din förmåga att utföra uppgifter så självständigt som möjligt.

Observera att gymnasiesärskolans utbildningar inte ingår i avtalet om fritt sök inom Skåne och västra Blekinge. Kommunerna har egna avtal. Kontakta antagningskansliet i din hemkommun för information om vad som gäller.

 

Läs Skolverkets info om programmet på utbildningsguiden.se