Hoppa till huvudinnehåll

Fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat nationellt program inom gymnasiesärskolan. Efter avslutat program ska du ha kunskaper för att kunna arbeta med till exempel fordonsvård, lagerhållning och godshantering.
Hitta alla utbildningar inom fordonsvård och godshantering
Yttrelager Created with Sketch.
Tjej byter däck på bil

Om fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering är en utbildning inom gymnasiesärskolan.

Från och med 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Utbildningen ska utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fordonsvård och godshantering.

Arbetsuppgifter inom yrkesområdet är till exempel reparation av fordon, däckbyte, biltvätt, godshantering, lagerhållning samt fordons- och maskinreparationer.

Utbildningen ska ge kunskaper om fordon, logistik och service samt en förmåga att välja och använda verktyg, material och metoder för att utföra arbetsuppgifter och arbetsmoment med hänsyn till kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi.

Utbildningen ska också bidra till att du utvecklar kunskaper för att så självständigt som möjligt kunna planera och genomföra arbetsuppgifter och bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet och miljöhänsyn. Utbildningen ska dessutom ge dig möjlighet att diskutera och reflektera över ditt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter.

Observera att gymnasiesärskolans utbildningar inte ingår i avtalet om fritt sök inom Skåne och västra Blekinge. Kommunerna har egna avtal. Kontakta antagningskansliet i din hemkommun för information om vad som gäller.

 

Läs Skolverkets info om programmet på utbildningsguiden.se