Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat nationellt program inom gymnasiesärskolan. Efter avslutat program ska du ha kunskaper för att arbeta till exempel inom fritids och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.
Hitta alla utbildningar inom hälsa, vård och omsorg
Yttrelager Created with Sketch.
Person ger stöd till äldre person med rullator

Om hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg är en utbildning inom gymnasiesärskolan.

Från och med 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Utbildningen ska utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg, till exempel hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Dessutom ska utbildningen ge kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling, om olika former av hälsofrämjande arbete samt vård och omsorg.

Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde. Utbildningen ska även ge kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt om hur man kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling.

Kännetecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är att samverkan, samarbete och kommunikation mellan människor är viktigt. Utbildningen ska därför ge dig möjlighet att utveckla dessa förmågor genom att lösa uppgifter och utföra praktiska arbetsmoment i samarbete med andra, men också så självständigt som möjligt. Du får även möjlighet att använda IT och digital teknik för kommunikation och lärande.

Observera att gymnasiesärskolans utbildningar inte ingår i avtalet om fritt sök inom Skåne och västra Blekinge. Kommunerna har egna avtal. Kontakta antagningskansliet i din hemkommun för information om vad som gäller.

 

Läs Skolverkets info om programmet på utbildningsguiden.se