Hoppa till huvudinnehåll

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande behörighet till högskolan.
Hitta alla utbildningar inom hotell- och turismprogrammet
Yttrelager Created with Sketch.
Gäst får kort av receptionist på hotell

Om hotell- och turismprogrammet

Programmet förändras från och med den 1 juli 2021. Alla inriktningar tas bort för att ge plats åt yrkeskurser och grundläggande behörighet. Programgemensamma ämnen utökas med kursen hållbar turism och ämnena inom programfördjupningen utökas.

Innehåll

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är ett viktigt inslag i utbildningen. En del skolor erbjuder programmet som lärlingsutbildning. Du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Du lär dig om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och resvägar. Du lär dig också om planering, organisation och ekonomi och om människors behov, traditioner och förväntningar på service samt om hållbar utveckling inom turismen.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Se Skolverkets film om hotell- och turismprogrammet

Arbetsformer

För att ge god service och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Det handlar om att vara lyhörd och flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på service. Utbildningen ger därför stora möjligheter att diskutera och reflektera kring hur traditioner och etiska uppfattningar påverkar människor och deras efterfrågan på service. Du tränar dig också i att söka, analysera och värdera information och att ta ansvar och handla med omdöme.

Inriktningar

Från och med den 1 juli 2021 tas alla inriktningar bort för att ge plats åt yrkeskurser och grundläggande behörighet.

Det finns två inriktningar på hotell- och turismprogrammet: hotell och konferens samt turism och resor. Inriktningen startar år 2. En del skolor har antagning till program och inriktning direkt år 1, då väljer du inriktning samtidigt som du väljer program. På andra skolor väljer du inriktning inför år 2.

Jobb och vidare studier

Yrkesutgångar

Kurserna du läser i programfördjupningen förbereder dig för att arbete inom hotell-, konferens- och turistnäringen. Här är några exempel på yrkesutgångar från hotell- och turismprogrammet:

 • Aktivitets- och eventvärd
 • Konferensvärd
 • Mötes-, event- och gruppbokning
 • Receptionist
 • Våningsservice

Läs mer om olika yrken och vad de kräver för utbildning på Arbetsförmedlingens hemsida

Studera vidare

Du kan studera vidare inom yrkeshögskolan efter programmet. Om du väljer ett yrkesprogram har du dessutom alltid möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet till studier på högskola eller universitet, antingen inom det individuella valet eller genom att läsa utökat program.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Ämnen

Hotell- och turismprogrammet består av:

 • Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng
 • Programgemensamma ämnen, 700 poäng
 • Inriktningsämnen, 400 poäng
 • Individuellt val, 200 poäng
 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Programfördjupning, 500 piäng

Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder som programfördjupning.

Öppna pdf med sammanställning av ämnen och kurser

Inriktningar

Hotell och konferens

Du får de kunskaper som behövs för arbete inom ett hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet. Du får utveckla din känsla för service och bemötande samt förmåga att organisera, planera och genomföra möten och evenemang. Inriktningen kan till exempel leda till arbete i reception samt med våningsservice, konferens, mässor och evenemang och försäljning.

Turism och resor

Du lär dig arbeta med turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och upplevelser av olika slag, till exempel natur- och kulturturism. I inriktningen betonas förmågan att informera samt förmågan att organisera och leda aktiviteter och resor. Inriktningen kan till exempel leda till arbete med turistinformation och guidning, upplevelser och aktiviteter samt reseplanering, resebyråarbete och försäljning.