Hoppa till huvudinnehåll

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet (HT) vänder sig till dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet inom besöksnäringen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera. Programmet ger dig både möjlighet att studera inom yrkeshögskola och grundläggande behörighet till högskola och universitet.
Hitta alla utbildningar inom hotell- och turismprogrammet
Yttrelager Created with Sketch.
Gäst får kort av receptionist på hotell

Om hotell- och turismprogrammet

Nyhet! Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Innehåll

Hotell- och turismprogrammet (HT) är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är ett viktigt inslag i utbildningen. En del skolor erbjuder programmet som lärlingsutbildning. Du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Du lär dig om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och resvägar. Du lär dig också om planering, organisation och ekonomi och om människors behov, traditioner och förväntningar på service samt om hållbar utveckling inom turismen.

Du lär dig om besöksnäringen, både historiskt och om framtida möjligheter, samt om hållbar utveckling inom turism och om vilka lagar och bestämmelser som finns. Du får även kunskaper om hotell, konferens, turism och resor, både nationellt och internationellt.

På programmet läggs stor vikt vid arbets- miljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Se Skolverkets film om hotell- och turismprogrammet på YouTube

Arbetsformer

För att ge god service och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Det handlar om att vara lyhörd och flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på service. Under utbildningen får du diskutera och reflektera över hur traditioner och etiska uppfattningar påverkar människor och deras efterfrågan på service. Du tränar dig också i att söka, analysera och värdera information och att ta ansvar och handla med omdöme. Du diskuterar och reflekterar över vad du lär dig och förbereder dig för fortsatt lärande i arbetslivet.

SPECIALISERING

Hotell- och turismprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen.

Jobb och vidare studier

Yrkesutgångar

Kurserna du läser i programfördjupningen förbereder dig för att arbete inom hotell-, konferens- och turistnäringen. Här är några exempel på yrkesutgångar från hotell- och turismprogrammet:

 • Aktivitets- och eventvärd
 • Konferensvärd
 • Mötes-, event- och gruppbokning
 • Receptionist
 • Våningsservice

Läs mer om olika yrken och vad de kräver för utbildning på Arbetsförmedlingens hemsida

Studera vidare

Programmet ger dig både möjlighet att studera inom yrkeshögskola och grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Prata med din syv om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Grundläggande högskolebehörighet – ditt val

Hotell- och turismprogrammet ger grundläggande behörighet till högskola, men det är inget krav för gymnasieexamen.

Yrkesprogrammen har flera olika upplägg för hur du kan läsa de kurser som ger högskolebehörighet. Därför kan samma program omfatta olika många poäng.

Om du vill gå hotell- och turismprogrammet utan att få högskolebehörighet kan du välja bort:

 • 200 poäng i svenska

Se fördjupad information om programmets kurser i programstrukturen.

Ämnen

OBS! Under hösten ser Skolverket över kursutbudet inom programfördjupningen. Det kan öppna för fler sätt för skolor att erbjuda de kurser som behövs för grundläggande högskolebehörighet. Skanegy.se uppdateras när de nya besluten kommer. Prata även med din syv!

Hotell- och turismprogrammet består av:

 • Gymnasiegemensamma ämnen, 900 poäng (varav 100 poäng engelska och 100 poäng svenska går att välja bort, men då får du inte grundläggande behörighet till högskola och universitet)
 • Programgemensamma ämnen, 700 poäng
 • Programfördjupning, 800 poäng
 • Individuellt val, 200 poäng
 • Gymnasiearbete, 100 poäng

TOTALT – med grundläggande högskolebehörighet: 2700 poäng eller 2500 poäng (Kurserna som krävs för grundläggande högskolebehörighet kan du välja att läsa som individuellt val. Då kan du läsa programmet på totalt 2500 poäng.)

TOTALT – utan grundläggande högskolebehörighet 2500 POÄNG

Öppna pdf med sammanställning av ämnen och kurser (programstruktur)

Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder som programfördjupning.