Hoppa till huvudinnehåll

Hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat nationellt program inom gymnasiesärskolan. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel service, matlagning och bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel.
Hitta alla utbildningar inom hotell, restaurang och bageri
Yttrelager Created with Sketch.
Kakor på en plåt och händer som kavlar deg

Om hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri är en utbildning inom gymnasiesärskolan.

Från och med 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Utbildningen ska utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hotell, restaurang och bageri.

Utbildningen ska även ge dig kunskaper om service och bemötande inom besöksnäringarna samt färdigheter i matlagning, bakning och servering. Vidare ska utbildningen utveckla dina kunskaper om livsmedel, hygien, näringslära, specialkost för olika ändamål och ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen ska ge eleven kunskaper om besöksnäringen som helhet med fokus på kost och logi samt en förståelse för kundernas förväntningar på service och bemötande. Utbildningen ska bidra till att du utvecklar din förmåga att planera, genomföra och avsluta arbetsuppgifter med hänsyn till kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi.

Med utgångspunkt i praktiskt arbete ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att genomföra olika arbetsmoment med såväl traditionella som moderna metoder, till exempel med hjälp av IT. Dessutom utvecklar du din förmåga att ta initiativ, kommunicera och samverka med andra människor, agera serviceinriktat samt reflektera över och diskutera hur tradition och kultur påverkar människor och deras efterfrågan på service och bemötande. Du utvecklar även din förmåga att använda ett yrkesmässigt språk som är anpassat till olika situationer som kan uppkomma inom yrkesområdet och lär dig ett ordförråd som är relevant för området.

Observera att gymnasiesärskolans utbildningar inte ingår i avtalet om fritt sök inom Skåne och västra Blekinge. Kommunerna har egna avtal. Kontakta antagningskansliet i din hemkommun för information om vad som gäller.

 

Läs Skolverkets info om programmet på utbildningsguiden.se