Hoppa till huvudinnehåll

International Baccalaureate

International Baccalaureate (IB) erbjuds vid strax under 3500 skolor över hela världen, varav cirka 30 i Sverige. Utbildningen följer en internationell läroplan och är riksrekryterande. Efter utbildningen blir du behörig till universitet både i Sverige och utomlands.
Hitta alla utbildningar inom International Baccalaureate
Yttrelager Created with Sketch.
Skrattande elever som går i trappa

Om International Baccalaureate

Utbildningens upplägg

International Baccalaureate (IB) är en internationell utbildning. All undervisning är därför på engelska.

Utbildningen pågår under tre år. Det första året fungerar som introduktion som omfattar alla grundläggande ämnen, vilket ger dig betyg i svenska nationella kurser. Under andra och tredje året, som är IB-åren, läser du sedan sex ämnen från IB:s internationella läroplan. Ämnena erbjuds i två olika svårighetsgrader. Tre av ämnena läser du på Higher Level (240 timmar) och tre av dem på Standard Level (150 timmar). Vissa ändringar kan göras av ämnesvalet, om dina framtida högskolestudier kräver särskilda förkunskaper.

Du läser dessutom en kurs i Theory of Knowledge (kunskapsteori) och gör en mindre forskningsuppgift i ett av ämnena, en så kallad extended essay. Utanför schemat deltar du i CAS-programmet, som omfattar creativity, action and service.

Betyg och examensprov

Från höstterminen första året får du betyg/omdöme enligt skalan 1–7. I slutet av det tredje året är det examensprov i samtliga ämnen. Alla prov är gemensamma för samtliga IB-skolor över hela världen. Proven utformas externt och bedöms av examinatorer som är utnämnda av International Baccalaureate Organization.

IB CAREER-RELATED PROGRAMME

Det finns numera en variant av IB som också har en praktisk yrkesinriktning. Undervisningen har samma engelskspråkiga grundmodell som IB men följer samtidigt praktiska kurser i den yrkesinriktning som skolorna själva kan välja och som ger behörighet till svenska och utländska universitet.

Läs mer om IB på ibo.org

Jobb och vidare studier

Efter IB har du behörighet att söka till svenska och utländska högskolor och universitet.

Prata med din syv om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Läs om olika yrken och vad de kräver för utbildning på Arbetsförmedlingens hemsida

Ämnen

Första året läser du alla grundläggande ämnen. Andra och tredje året väljer du sex ämnen, ett från vardera av följande grupper:

  • Group 1 Language A
  • Group 2 Second Language
  • Group 3 Individuals and Societies
  • Group 4 Experimental Sciences
  • Group 5 Mathematics and Computer science
  • Group 6 The Arts/Electives

Utöver de sex ämnena måste du:

  • delta i en kurs i Theory of Knowledge samt skriva en uppsats i ämnet och hålla ett föredrag

  • göra en mindre forskningsuppgift (extended essay) i ett av ämnena
  • delta i det så kallade CAS-programmet, som omfattar creativity, action and service.

Innehållet i de olika ämnesgrupperna kan variera mellan olika skolor. Kontakta de skolor som erbjuder utbildningen för att ta reda på vad just de erbjuder.