Hoppa till huvudinnehåll

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande behörighet till högskolan.
Hitta alla utbildningar inom naturbruksprogrammet
Yttrelager Created with Sketch.
Person står på åker och håller fram en knippe med rödbetor

Om naturbruksprogrammet

Innehåll

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är ett viktigt inslag i utbildningen. En del skolor erbjuder programmet som lärlingsutbildning. Du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Du utvecklar din förmåga att bruka naturen. Du får större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen. Du lär dig också biologi, ekologi, teknik och ekonomi. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Se Skolverkets film om naturbruksprogrammet

Arbetsformer

På programmet granskar och reflekterar du kritiskt hur du kan bruka naturen på ett hållbart sätt. Du arbetar praktiskt och löser olika arbetsuppgifter enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ, utveckla nya och kreativa lösningar och lär dig om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera och genomföra arbetsuppgifter och sedan bedöma resultatet.

Inriktningar

Det finns sex inriktningar på naturbruksprogrammet: djurvård, hästhållning, lantbruk, naturturism, skogsbruk och trädgård. Inriktningen startar direkt i år 1.

Jobb och vidare studier

Yrkesutgångar

Kurserna du läser i programfördjupningen förbereder dig för att jobba inom naturbruksområdet. Här är några exempel på yrkesutgångar från naturbruksprogrammet:

 • Arbete med hund
 • Arbete med lantbrukets växtodling
 • Arbete med lantbruksdjur
 • Arbete med lantbruksmaskiner
 • Arbete med skogsmaskinservice
 • Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård
 • Djurvårdare inriktning forskningsdjur
 • Hästskötare med inriktning mot ridning
 • Hästskötare med inriktning mot trav
 • Naturguide
 • Skogsmaskinförare
 • Skogsvårdare
 • Trädgårdsarbetare (med inriktning mot frilandsodling, skötsel av utemiljöer, trädgårdsanläggning eller växthusodling)
 • Viltförvaltare

Läs mer om olika yrken och vad de kräver för utbildning på Arbetsförmedlingens hemsida

Studera vidare

Du kan studera vidare inom yrkeshögskolan efter programmet. Om du väljer ett yrkesprogram har du dessutom alltid möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet till studier på högskola eller universitet, antingen inom det individuella valet eller genom att läsa utökat program.

Prata med din syv om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Ämnen

Naturbruksprogrammet består av:

 • Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng
 • Programgemensamma ämnen, 400 poäng
 • Inriktningsämnen, 500–700 poäng
 • Individuellt val, 200 poäng
 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Programfördjupning, 500–700 poäng

Öppna Skolverkets pdf med sammanställning av ämnen och kurser

Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder som programfördjupning.

Inriktningar

Djurvård

Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och människor. Inriktningen ger till exempel möjlighet till jobb som djurvårdare, arbete med hundar, eller inom zoofackhandeln.

Hästhållning

Du lär dig om hästen som biologisk varelse, dess beteende och samspelet mellan häst och människa. Inriktningen ger till exempel möjlighet att arbeta som hästskötare med inriktning mot ridning eller trav.

Lantbruk

Du lär dig om mark, växter, djur, ekonomi, teknik och naturresursförvaltning. Inriktningen ger möjlighet till jobb inom lantbruk med inriktning mot maskiner, djur, växtodling eller landsbygdstjänster.

Naturturism

Du lär dig om hur naturresurser kan förvaltas och göras tillgängliga för besökare och hur du kan leda deras naturupplevelse. Inriktningen ger möjlighet till jobb som naturguide, sportfiskeguide, arbete inom jakt och viltvård eller fackhandeln.

Skogsbruk

Du lär dig om skogen som en uthållig resurs och fördjupar dina kunskaper i teknik och biologi. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel skogsmaskinförare eller skogsvårdare.

Trädgård

Du lär dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Inriktningen ger möjlighet till jobb med till exempel skötsel av utemiljöer, trädgårdsodling eller trädgårdsanläggning.