Hoppa till huvudinnehåll

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande behörighet till högskolan.
Hitta alla utbildningar inom naturbruksprogrammet
Yttrelager Created with Sketch.
Person står på åker och håller fram en knippe med rödbetor

Om naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet förändras från 1 juli 2021. Bland annat sker förändringar i programmets inriktningar och samtliga inriktningars poängomfattning utökas till mellan 500–700 poäng.

Innehåll

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är ett viktigt inslag i utbildningen. En del skolor erbjuder programmet som lärlingsutbildning. Du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Du utvecklar din förmåga att bruka naturen. Du får större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen. Du lär dig också biologi, ekologi, teknik och ekonomi. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Se Skolverkets film om naturbruksprogrammet

Arbetsformer

På programmet granskar och reflekterar du kritiskt hur du kan bruka naturen på ett hållbart sätt. Du utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ, utveckla nya och kreativa lösningar och lär dig om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera och genomföra arbetsuppgifter och sedan bedöma resultatet.

Inriktningar

Från 1 juli 2021 skapas en ny inriktning, naturturism, och ett nytt ämne med samma namn. Inriktningen djur delas i inriktningarna djurvård och hästhållning. Inriktningen skog byter namn till skogsbruk.

Det finns fyra inriktningar på naturbruksprogrammet: djur, lantbruk, skog och trädgård. Inriktningen startar direkt i år 1.

Jobb och vidare studier

Yrkesutgångar

Kurserna du läser i programfördjupningen förbereder dig för att jobba inom naturbruksområdet. Här är några exempel på yrkesutgångar från naturbruksprogrammet:

 • Arbete med hund
 • Arbete med lantbrukets växtodling
 • Arbete med lantbruksdjur
 • Arbete med lantbruksmaskiner
 • Arbete med skogsmaskinservice
 • Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård
 • Djurvårdare inriktning forskningsdjur
 • Hästskötare med inriktning mot ridning
 • Hästskötare med inriktning mot trav
 • Naturguide
 • Skogsmaskinförare
 • Skogsvårdare
 • Trädgårdsarbetare (med inriktning mot frilandsodling, skötsel av utemiljöer, trädgårdsanläggning eller växthusodling)
 • Viltförvaltare

Läs mer om olika yrken och vad de kräver för utbildning på Arbetsförmedlingens hemsida

Studera vidare

Du kan studera vidare inom yrkeshögskolan efter programmet. Om du väljer ett yrkesprogram har du dessutom alltid möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet till studier på högskola eller universitet, antingen inom det individuella valet eller genom att läsa utökat program.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Ämnen

Naturbruksprogrammet består av:

 • Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng
 • Programgemensamma ämnen, 400 poäng
 • Inriktningsämnen, 300 poäng
 • Individuellt val, 200 poäng
 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Programfördjupning, 900 poäng

Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder som programfördjupning.

Öppna pdf med sammanställning av ämnen och kurser

Inriktningar

Djur

Du lär dig om djur, deras beteende och samspelet mellan djur och människor. Utifrån ett vetenskapligt synsätt får du lära dig att arbeta yrkesmässigt med djur och att sköta djuranläggningar. Sambandet mellan tekniska, biologiska och ekonomiska kunskaper är viktigt för en god djurhållning. Inriktningen kan till exempel leda till arbete som hästskötare, arbete med hundar, arbete som djurskötare inom lantbruk eller arbete som djurvårdare eller hästskötare med inriktning mot ridning eller trav.

Lantbruk

Du lär dig om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik. I utbildningen betonas de biologiska sambanden som ligger till grund för olika verksamheter. Du får kunskaper om produktion av varor och tjänster och om lantbrukets betydelse för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård. Inriktningen kan till exempel leda till arbete med växtodling, lantbruksmaskiner, kombinationslantbruk eller landsbygdstjänster.

Skog

Du lär dig om skogen som en förnybar och uthållig resurs. Det är viktigt med tekniska och biologiska kunskaper för en hög avkastning med bibehållen biologisk mångfald och med höga värden på produkter och tjänster. På utbildningen får du också kunskaper om skogens möjligheter för rekreation och plats för upplevelser. Inriktningen kan till exempel leda till arbete som skogsmaskinförare, arbete med skogsmaskinservice eller med skogs-, vilt- och vattenvård.

Trädgård

Du får lära dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. I inriktningen betonas biologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper för god kvalitet på produkter och tjänster. Kunskaper om växter är centralt för allt arbete inom trädgårdsbranschen. Inriktningen kan till exempel leda till arbete med trädgårdsanläggning, odling, skötsel av utemiljöer eller med trädgårdstjänster.