Hoppa till huvudinnehåll

Skog, mark och djur

Programmet för skog, mark och djur är ett yrkesinriktat nationellt program inom gymnasiesärskolan. Efter avslutat program ska du ha kunskaper för att kunna arbeta med till exempel skötsel, service och produktion inom naturbrukssektorn.
Hitta alla utbildningar inom skog, mark och djur
Yttrelager Created with Sketch.
Kratta i jord

Om skog, mark och djur

Programmet för skog, mark och djur är en utbildning inom gymnasiesärskolan.

Från och med 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Utbildningen ska utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter och arbetsmoment inom naturbruk på ett sätt som är etiskt och främjar hållbar utveckling.

Naturbruk innefattar de olika verksamheter som nyttjar och förvaltar naturresurser. Det kan till exempel vara produktion av livsmedel, växtmaterial och träråvara. Andra verksamheter är natur- och landskapsvård, arbete med djur, arbete med park- och trädgårdsmiljöer samt försäljning av varor och tjänster. Även verksamheter för rekreation och naturupplevelser ingår.

Med utgångspunkt i praktiskt arbete med skötsel, service och produktion inom naturbruk utvecklar du din förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Du lär dig även att så självständigt som möjligt planera och genomföra arbetsuppgifter och lösa uppkomna problem. Centralt är att du ska utveckla din förmåga att genomföra arbetsuppgifter med ansvar för kvalitet, miljö och etik.

Observera att gymnasiesärskolans utbildningar inte ingår i avtalet om fritt sök inom Skåne och västra Blekinge. Kommunerna har egna avtal. Kontakta antagningskansliet i din hemkommun för information om vad som gäller.

 

Läs Skolverkets info om programmet på utbildningsguiden.se