Hoppa till huvudinnehåll

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har funktionsnedsättning. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera. Programmet ger dig både möjlighet att studera inom yrkeshögskola och grundläggande behörighet till högskola och universitet.
Hitta alla utbildningar inom vård- och omsorgsprogrammet
Yttrelager Created with Sketch.
Person ger stöd till äldre person med rullator

Om vård- och omsorgsprogrammet

Nyhet! Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Innehåll

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande,  APL, är ett viktigt inslag i utbildningen. En del skolor erbjuder programmet som lärlingsutbildning. Du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Under utbildningen utvecklar du färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Utbildningen ska därför utveckla kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Målet är att utveckla en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

Du får också möjlighet att utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. 

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Se Skolverkets film om vård- och omsorgsprogrammet på YouTube

Arbetsformer

På programmet tränar du dig i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter.

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet.

Specialisering

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen.

Jobb och vidare studier

Yrkesutgångar

Kurserna du läser i programfördjupningen förbereder dig för att jobba inom hälso- och sjukvård eller inom socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård kan man arbeta på till exempel sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård. Inom socialtjänst kan man arbeta på till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent. Här är några exempel på yrkesutgångar från vård- och omsorgsprogrammet:

Läs mer om olika yrken och vad de kräver för utbildning på Arbetsförmedlingens hemsida

Studera vidare

Programmet ger dig både möjlighet att studera inom yrkeshögskola och grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Prata med din syv om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Grundläggande högskolebehörighet – ditt val

Vård- och omsorgsprogrammet ger grundläggande behörighet till högskola, men det är inget krav för gymnasieexamen.

Yrkesprogrammen har flera olika upplägg för hur du kan läsa de kurser som ger högskolebehörighet. Därför kan samma program omfatta olika många poäng.

Om du vill gå vård- och omsorgsprogrammet utan att få högskolebehörighet kan du välja bort:

  • 100 poäng i svenska
  • 100 poäng i engelska.

Se fördjupad information om programmets kurser i programstrukturen.

Ämnen

OBS! Under hösten ser Skolverket över kursutbudet inom programfördjupningen. Det kan öppna för fler sätt för skolor att erbjuda de kurser som behövs för grundläggande högskolebehörighet. Skanegy.se uppdateras när de nya besluten kommer. Prata även med din syv!

Vård- och omsorgsprogrammet består av:

  • Gymnasiegemensamma ämnen, 900 poäng (varav 100 poäng engelska och 100 poäng svenska går att välja bort, men då får du inte grundläggande behörighet till högskola och universitet)
  • Programgemensamma ämnen, 1300 poäng
  • Programfördjupning, 200 poäng
  • Individuellt val, 200 poäng
  • Gymnasiearbete, 100 poäng

TOTALT – med grundläggande högskolebehörighet: 2700 poäng eller 2500 poäng (Kurserna som krävs för grundläggande högskolebehörighet kan du välja att läsa som individuellt val. Då kan du läsa programmet på totalt 2500 poäng.)

TOTALT – utan grundläggande högskolebehörighet 2500 POÄNG

Öppna pdf med sammanställning av ämnen och kurser (programstruktur)

Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder som programfördjupning.