Registrera användare

Här ansöker du om konto till nya skolportalen. Skolportalen är det inloggade läge där du som arbetar på en gymnasieskola i Skåne eller västra Blekinge kan redigera den information som ska visas om skolan och skolans utbildningsutbud på skanegy.se. Informationen granskas av Skånegyredaktionen (information om skolan) och det antagningskansli som skolan tillhör (programutbudet) innan den publiceras på skanegy.se. Du kan när som helst begära ändringar genom att uppdatera informationen.

Förberedelser av information för kommande läsår sker i skolportalen ungefär från mitten av maj till och med augusti (2023 från och med juni på grund av att ny skolportal precis blivit klar). Informationen för ett nytt läsår publiceras sedan på skanegy.se månadsskiftet september/oktober.

Skanegy.se finansieras av kommunerna i Skåne och västra Blekinge. Det är kostnadsfritt för gymnasieskolorna inom samverkansområdet att vara med.

Jobbar du på ett antagningskansli? Då ska du inte ansöka om konto via formuläret nedan. Vänligen kontakta redaktion@skanegy.se istället så hjälper de dig att skapa ett konto med rätt behörighet.

Är du elev? Då är det på ansökningswebben du loggar in för att ansöka till gymnasiet, se och svara på antagningsbesked med mera. Gå till ansökningswebben