Välkommen till Skånegy – om gymnasievalet i Skåne och västra Blekinge!

För gymnasieskolor

Senast uppdaterad:

Här hittar du som arbetar på en gymnasieskola i Skåne eller västra Blekinge information, länkar och kontaktuppgifter gällande arbetet med Skånegy eller antagning.

Lärare sitter med två elever och tittar på en ipad. I bakgrunden syns fler elever.

Gemensam gymnasievalsinformation

Kommunerna i Skåne och västra Blekinge (Sölvesborg, Karlshamn, Olofström och Ronneby) driver och finansierar via Skånes kommuner gemensam gymnasievalsinformation i olika former.

Huvudsyftet med den gemensamma gymnasievalsinformationen är att skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga blivande gymnasieelever inom samverkansområdet att tillgodogöra sig saklig information om gymnasievalet och de utbildningsvägar som finns att välja mellan.

Det finns flera mål med den gemensamma informationen:

  • Ge blivande gymnasieelever och deras vårdnadshavare ett gott stöd i sin valprocess för att kunna göra väl underbyggda val.
  • Förse studie- och yrkesvägledningen inom samverkansområdet ett väl genomarbetat och kvalitetssäkrat gemensamt
    arbetsmaterial.
  • Erbjuda gymnasieskolorna en likvärdig möjlighet att presentera sitt programutbud och verksamhet.

Webbplatsen skanegy.se

Skanegey.se är navet i kommunernas gemensamma gymnasievalsinformation. På skanegy.se finns information om programutbudet samt gymnasieskolorna i Skåne och västra Blekinge. Där finns även information gällande gymnasievalet kring ansökan, antagning, program med mera.

Utbildningsutbudet för kommande ansökningsperiod publiceras i början av oktober varje år.

Alla gymnasieskolor i samverkansregionen deltar kostnadsfritt på webben.

Skolportalen – gymnasieskolornas arbetsyta

Skolan lämnar in informationen till skanegy.se via skolportalen. Informationen om skolorna granskas av Skånegyredaktionen och programutbudet av de sex antagningskanslierna. Inlämnade uppgifter utgör sedan underlag till informationen på skanegy.se samt i antagningssystemet.

Varje skola kan ha en eller flera användare registrerade i systemet som har behörighet att jobba i skolportalen. Representanter för skolorna ansöker om användarkonto via skolportalens startsida. De som har har ett användarkonto i systemet lägger ni in information om skolan, dess programutbud, datum för öppet hus med mera via portalen. Varje gymnasieskola ansvarar för att komma överens om ansvarsfördelning för arbetet samt att löpande hålla informationen uppdaterad utifrån eventuella förändringar som sker. Skolan kan ange i systemet vem eller vilka av de som har användarkonto som ska vara kontaktperson gentemot Skånegyredaktionen. De som är angivna som kontaktpersoner får utskick från redaktionen gällande arbetet med skanegy.se och är de redaktionen kontaktar vid eventuella generella frågor om skolans information.

Ändringar du gör i skolportalen gällande presentationen av skolan eller programutbudet publiceras på skanegy.se när ändringarna granskats och godkänts av redaktionen alternativt antagningen. Vid förberedelser för nytt läsår publiceras informationen det datum som skanegey.se slår om till att visas det nya läsåret. Öppet hus-tillfällen publiceras alltid omgående.

Några månader innan nytt läsår ska publiceras på skanegy.se skickar Skånegyredaktionen ut information om att det är dags att registrera uppgifter för kommande läsår.

Har du frågor om skolportalen eller skolans arbete med informationen på skanegy.se? Kontakta redaktion@skanegy.se.

Övriga system

Gemensamt antagningssystem

Kommunerna i Skåne och västra Blekinge har gemensamt upphandlat ett antagningssystem, Dexter, genom IST. I systemet ingår en ansökningswebb där eleverna gör sin ansökan till gymnasiet. På samma webb kan även mottagande gymnasieskolor logga in och bland annat få uppgifter om antagningsresultat, antagna elevers kursval, ändra antalet platser för utbildningarna, lägga in uppropsinformation samt lägga in välkomstbrev till sökande som är antagna till en utbildning.

Ni får inloggningsuppgifter av ert antagningskansli.

Analys antag

Mottagande gymnasieskolor får statistik över sökande och antagna elever för den aktuella antagningsperioden, men även för tidigare antagningsperioder. Kommuner kan följa sökande som är folkbokförda i kommunen. Inloggningsuppgifter till systemet får skolor och kommuner av sitt antagningskansli.

IKE – interkommunal ersättning

Gymnasieskolor begär in ersättning för sina elever genom systemet IKE (interkommunal ersättning). Be om inloggningsuppgifter till systemet genom att skicka e-post till ike@arende.skaneskommuner.se

Har du frågor?

Välkommen att kontakta redaktion@skanegy.se om dina frågor rör den gemensamma gymnasievalsinformationen och de kanaler och system som används i koppling till denna.

Kontakta ditt antagningskansli om frågorna rör ansökningssystemet eller antagning.

Läs även om

Blanketter

Här finns blanketter som rör din gymnasiegång. Saknar du någon blankett kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare. Du gör din ansökan och svarar på ditt antagningsbesked via ansökningswebben.

Gå till blanketter

Nationella studievägskoder

Här hittar du de nationella studievägskoderna för nationella program och inriktningar i gymnasieskolan.

Sen nationella studievägskoder

För syv

Här hittar du som arbetar som syv på en grund- eller gymnasieskola alternativt inom det kommunala aktivitetsansvaret i Skåne eller västra Blekinge information, länkar och kontaktuppgifter gällande arbetet med Skånegy och övrig gemensam gymnasievalsinformation, syv-chatten och antagningssystemet.

Till informationen för syvar

Läs även om

Meritvärden

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då avgör betygen vem som får en plats. Du kan få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar genom att titta på meritvärden från tidigare år – men tänk på att de förändras varje år!

Från 15 april kan du se de preliminära meritvärdena för utbildningarna som startar på höstterminen samma år och från 1 juli kan du se meritvärdena från den slutliga antagningen.

Har du frågor om ansökan och antagning?

På Skånegy hittar du information om gymnasieskolan samt ansökan och antagning till gymnasiet i Skåne och västra Blekinge. Vi har även samlat svaren på vanliga frågor på en sida.

Hittar du inte svar på dina frågor på Skånegy? Fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy! Om de inte kan svara på din fråga kan du kontakta det antagningskansli som har hand om din hemkommun.