Välkommen till Skånegy – om gymnasievalet i Skåne och västra Blekinge!

För syv och gymnasieskolor

Senast uppdaterad:

Här hittar du som arbetar på en grund- eller gymnasieskola i Skåne eller västra Blekinge information, länkar och kontaktuppgifter gällande arbetet med Skånegy, syv-chatten, gymnasiekatalogen eller antagning.

Lärare sitter med två elever och tittar på en ipad. I bakgrunden syns fler elever.

Gemensam gymnasievalsinformation

Kommunerna i Skåne och västra Blekinge (Sölvesborg, Karlshamn, Olofström och Ronneby) driver och finansierar via Skånes kommuner gemensam gymnasievalsinformation i olika former.

Huvudsyftet med den gemensamma gymnasievalsinformationen är att skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga blivande gymnasieelever inom samverkansområdet att tillgodogöra sig saklig information om gymnasievalet och de utbildningsvägar som finns att välja mellan.

Det finns flera mål med den gemensamma informationen:

  • Ge blivande gymnasieelever och deras vårdnadshavare ett gott stöd i sin valprocess för att kunna göra väl underbyggda val.
  • Förse studie- och yrkesvägledningen inom samverkansområdet ett väl genomarbetat och kvalitetssäkrat gemensamt
    arbetsmaterial.
  • Erbjuda gymnasieskolorna en likvärdig möjlighet att presentera sitt programutbud och verksamhet.

Webbplatsen skanegy.se

På skanegy.se finns information om programutbudet samt gymnasieskolorna i Skåne och västra Blekinge. Där finns även information gällande gymnasievalet kring ansökan, antagning, program med mera.

Utbildningsutbudet för kommande ansökningsperiod publiceras i början av oktober varje år.

Alla gymnasieskolor i samverkansregionen deltar kostnadsfritt på webben.

Broschyren ”Din guide till gymnasievalet”

Utöver webbplatsen finns en fyrsidig broschyr som går under namnet ”Din guide till gymnasievalet”. Broschyren är en kort introduktion till gymnasievalet och skanegy.se. Den är inte knuten till ett visst läsår utan ska kunna användas över tid. Om det sker förändringar som påverkar innehållet skickas en uppdaterad variant ut inför kommande läsår.

Respektive kommun inom samverkansområdet avgör om och hur foldern ska användas i kommunen. Gymnasievalsguiden finns i två varianter – en för utskrift och en som kan lämnas till tryckeri.

Gymnasievalsguiden har distribuerats digitalt till samtliga kommuner inom samverkan för vidare spridning inom kommunen. Vid frågor om broschyren kan du kontakta redaktion@skanegy.se.

Skolportalen – gymnasieskolornas arbetsyta

Gymnasieskolorna lämnar in informationen till skanegy.se via skolportalen. Informationen om skolorna granskas av Skånegyredaktionen och programutbudet av de sex antagningskanslierna. Inlämnade uppgifter utgör sedan underlag till informationen på skanegy.se samt i antagningssystemet.

Varje skola har en eller flera administratörer som har behörighet att jobba i skolportalen. Representanter för skolorna ansöker om användarkonto via skolportalens startsida. Du som är administratör i systemet lägger ni in information om skolan, dess programutbud, datum för öppet hus med mera via portalen. Varje gymnasieskola ansvarar för att löpande hålla informationen uppdaterad utifrån eventuella förändringar som sker.

Ändringar du gör i skolportalen gällande presentationen av skolan eller programutbudet publiceras på skanegy.se när ändringarna granskats och godkänts av redaktionen alternativt antagningen. Öppet hus- tillfällen publiceras omgående.

Några månader innan nytt läsår ska publiceras på skanegy.se skickar Skånegyredaktionen ut information om att det är dags att registrera uppgifter för kommande läsår.

Har du frågor om skolportalen? Kontakta redaktion@skanegy.se.

syv-chatten

På skånegy.se finns en chatt som är bemannad av studie- och yrkesvägledare. Via chatten kan elever ställa frågor om gymnasievalet. När chatten inte är öppen går det att skicka in sina frågor som ett meddelande via chattrutan för att få svar via mejl istället.

Skånes kommuner samordnar studie- och yrkesvägledarna som bemannar syv-chatten. Verktyget som används heter Kundo.

Syv-chattens öppettider

Chatten är öppen efter skoltid helgfri måndag–torsdag mellan 18–21. Under vissa perioder öppnar chatten redan klockan 17 (se exakta tider nedan). Eventuella avvikande öppettider meddelas i chattrutan.

Följande perioder är chatten öppen klockan 17–21 helgfri måndag–torsdag:

  • Ansökningsperioden 15 januari–15 februari
  • Omvalsperioden 25 april–15maj
  • Juni, juli och augusti samt första halvan av september (till och med att reservantagningen avslutas 15 september).

Övriga delar av året är chatten öppen klockan 18–21 helgfri måndag–torsdag.

Gemensamt antagningssystem

Kommunerna i Skåne och västra Blekinge har gemensamt upphandlat ett antagningssystem, Dexter, genom IST. I systemet ingår en ansökningswebb där eleverna gör sin ansökan till gymnasiet. På samma webb kan även mottagande gymnasieskolor logga in och bland annat få uppgifter om antagningsresultat, antagna elevers kursval, ändra antalet platser för utbildningarna, lägga in uppropsinformation samt lägga in välkomstbrev till sökande som är antagna till en utbildning.

Ni får inloggningsuppgifter av ert antagningskansli.

Analys antag

Mottagande gymnasieskolor får statistik över sökande och antagna elever för den aktuella antagningsperioden, men även för tidigare antagningsperioder. Kommuner kan följa sökande som är folkbokförda i kommunen. Inloggningsuppgifter till systemet får skolor och kommuner av sitt antagningskansli.

IKE – interkommunal ersättning

Gymnasieskolor begär in ersättning för sina elever genom systemet IKE (interkommunal ersättning). Be om inloggningsuppgifter till systemet genom att skicka e-post till ike@arende.skaneskommuner.se

Har du frågor?

Välkommen att kontakta redaktion@skanegy.se om dina frågor rör den gemensamma gymnasievalsinformationen och de kanaler och system som används i koppling till denna.

Kontakta ditt antagningskansli om frågorna rör ansökningssystemet eller antagning.

Läs även om

Blanketter

Här finns blanketter som rör din gymnasiegång. Saknar du någon blankett kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare. Du gör din ansökan och svarar på ditt antagningsbesked via ansökningswebben.

Gå till blanketter

Nationella studievägskoder

Här hittar du de nationella studievägskoderna för nationella program och inriktningar i gymnasieskolan.

Sen nationella studievägskoder

Läs även om

Meritvärden

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då avgör betygen vem som får en plats. Du kan få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar genom att titta på meritvärden från tidigare år – men tänk på att de förändras varje år!

Från 15 april kan du se de preliminära meritvärdena för utbildningarna som startar på höstterminen samma år och från 1 juli kan du se meritvärdena från den slutliga antagningen.

Har du frågor om ansökan och antagning?

På Skånegy hittar du information om gymnasieskolan samt ansökan och antagning till gymnasiet i Skåne och västra Blekinge. Vi har även samlat svaren på vanliga frågor på en sida.

Hittar du inte svar på dina frågor på Skånegy? Fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy! Om de inte kan svara på din fråga kan du kontakta det antagningskansli som har hand om din hemkommun.