Välkommen till Skånegy – om gymnasievalet i Skåne och västra Blekinge!

För syv

Senast uppdaterad:

Här hittar du som arbetar som syv på en grund- eller gymnasieskola alternativt inom det kommunala aktivitetsansvaret i Skåne eller västra Blekinge information, länkar och kontaktuppgifter gällande arbetet med Skånegy och övrig gemensam gymnasievalsinformation, syv-chatten och antagningssystemet.

Lärare sitter med två elever och tittar på en ipad. I bakgrunden syns fler elever.

Gemensam gymnasievalsinformation

Kommunerna i Skåne och västra Blekinge (Sölvesborg, Karlshamn, Olofström och Ronneby) driver och finansierar via Skånes kommuner gemensam gymnasievalsinformation i olika former.

Huvudsyftet med den gemensamma gymnasievalsinformationen är att skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga blivande gymnasieelever inom samverkansområdet att tillgodogöra sig saklig information om gymnasievalet och de utbildningsvägar som finns att välja mellan.

Det finns flera mål med den gemensamma informationen:

  • Ge blivande gymnasieelever och deras vårdnadshavare ett gott stöd i sin valprocess för att kunna göra väl underbyggda val.
  • Förse studie- och yrkesvägledningen inom samverkansområdet ett väl genomarbetat och kvalitetssäkrat gemensamt
    arbetsmaterial.
  • Erbjuda gymnasieskolorna en likvärdig möjlighet att presentera sitt programutbud och verksamhet.

Inför läsåret 2025/26

Webbplatsen skanegy.se

Kommunerna i Skåne och västra Blekinge finansierar och driver skanegy.se genom Skånes kommuner. Webben är den huvudsakliga kanalen för information om gymnasievalet inom samverkansområdet där gymnasieskolorna i Skåne och västra Blekinge kostnadsfritt presenterar sin skola och sitt utbildningsutbud på ett likvärdigt sätt. Där finns även information gällande gymnasievalet kring ansökan, antagning, program med mera. Samtliga ungdomar i regionen, deras vårdnadshavare samt studie- och yrkesvägledare använder sajten.

Ambitionen är att informationen ska vara överskådlig, lättnavigerad, jämförbar och nå ut till alla den berör. Skanegy.se är vägen in till ansökningswebben och antagningskanlsierna i regionen hämtar registrerat utbud från skolportalen när de förbereder antagningssystemet.

Vid preliminär och slutlig antagning aktiveras som regel en digital kö på skanegy.se. Syftet är att säkerställa att eleverna kommer åt skanegy.se om eller när väldigt många besöker webben samtidigt runt tiden då resultaten släpps. Även på ansökningswebben brukar en kö aktiveras under dessa perioder.

Broschyren ”Din guide till gymnasievalet”

Utöver skanegy.se finns en gymnasievalsguide i form av en fyrsidig broschyr som går under namnet ”Din guide till gymnasievalet”. Broschyren är en kort introduktion till gymnasievalet och skanegy.se. Den är inte knuten till ett visst läsår utan ska kunna användas över tid. Om det sker förändringar som påverkar innehållet skickas en uppdaterad variant ut inför kommande läsår.

Respektive kommun inom samverkansområdet avgör om och hur foldern ska användas i kommunen. Gymnasievalsguiden finns i två varianter – en för utskrift och en som kan lämnas till tryckeri. Guiden distribueras digitalt till samtliga kommuner inom samverkan för vidare spridning inom kommunen. Inför nytt läsår brukar även Skånegyredaktionen skicka ut en påminnelse om guiden till samtliga syvar i regionen.

Vissa kommuner väljer till exempel att trycka och skicka hem guiden till samtliga ungdomar i kommunen som ska göra sitt gymnasieval, medan andra väljer att ha den som ett verktyg som syv kan skriva ut vid behov och ge till elever.

Vänd dig till kommunen du arbetar i för att ta reda på om kommunen har någon central hantering och distribution av gymnasievalsguiden eller om respektive skola ansvarar för om/hur den används.

Vid frågor om gymnasievalsguiden är du välkommen att kontakta redaktion@skanegy.se.

syv-chatten

På skånegy.se finns en chatt som är bemannad av studie- och yrkesvägledare. Via chatten kan elever ställa frågor om gymnasievalet. När chatten inte är öppen går det att skicka in sina frågor som ett meddelande via chattrutan för att få svar via mejl istället.

Skånes kommuner samordnar studie- och yrkesvägledarna som bemannar syv-chatten. Verktyget som används heter Kundo.

Syv-chattens öppettider

Se chattrutan som finns längst ner till höger på alla sidor på skanegy.se, alternativt sidan ”Om webbplatsen”.

Gemensamt antagningssystem

Kommunerna i Skåne och västra Blekinge har gemensamt upphandlat ett antagningssystem, Dexter, genom IST. I systemet ingår en ansökningswebb där eleverna gör sin ansökan till gymnasiet. På samma webb kan även mottagande gymnasieskolor logga in och bland annat få uppgifter om antagningsresultat, antagna elevers kursval, ändra antalet platser för utbildningarna, lägga in uppropsinformation välkomstbrev till sökande som är antagna till en utbildning.

Det är antagningskanslierna som kan svara på frågor kring och som hanterar inloggningsuppgifter till antagningssystemet.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta redaktion@skanegy.se om dina frågor rör den gemensamma gymnasievalsinformationen och de kanaler som används i koppling till denna.

Kontakta ditt antagningskansli om frågorna rör ansökan, ansökningssystemet eller antagning.

Läs även om

Blanketter

Här finns blanketter som rör din gymnasiegång. Saknar du någon blankett kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare. Du gör din ansökan och svarar på ditt antagningsbesked via ansökningswebben.

Gå till blanketter

Nationella studievägskoder

Här hittar du de nationella studievägskoderna för nationella program och inriktningar i gymnasieskolan.

Sen nationella studievägskoder

Läs även om

Meritvärden

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då avgör betygen vem som får en plats. Du kan få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar genom att titta på meritvärden från tidigare år – men tänk på att de förändras varje år!

Från 15 april kan du se de preliminära meritvärdena för utbildningarna som startar på höstterminen samma år och från 1 juli kan du se meritvärdena från den slutliga antagningen.

Har du frågor om ansökan och antagning?

På Skånegy hittar du information om gymnasieskolan samt ansökan och antagning till gymnasiet i Skåne och västra Blekinge. Vi har även samlat svaren på vanliga frågor på en sida.

Hittar du inte svar på dina frågor på Skånegy? Fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy! Om de inte kan svara på din fråga kan du kontakta det antagningskansli som har hand om din hemkommun.