Välkommen till Skånegy – om gymnasievalet i Skåne och västra Blekinge!

Studiebidrag och andra bidrag

Senast uppdaterad:

Utbildningen på gymnasiet kostar inte något, men du kan behöva stå för viss utrustning själv. När du går på gymnasiet får du automatiskt studiebidrag. Det finns även andra typer av bidrag som du kan ansöka om ifall du uppfyller speciella villkor, till exempel extra tillägg, resebidrag eller inackorderingsbidrag.

Kostnadsfri utbildning

Det står i skollagen att gymnasieutbildning ska vara gratis. Det innebär att du inte ska behöva betala för böcker och andra lärverktyg som behövs i din utbildning. Men du kan själv behöva skaffa enstaka egna hjälpmedel, som till exempel personlig utrustning till idrott och dans eller förbrukningsmaterial som papper, pennor med mera. 

Bidrag från CSN

Studiebidrag och extra tillägg

Alla som har fyllt 16 år och som går på gymnasiet får studiebidrag. Du behöver inte ansöka om det. 

Du kan ha rätt till ett extra tillägg om din familj har låga inkomster. Det extra tillägget måste du ansöka om hos CSN (Centrala studiestödsnämnden). Studiebidrag och extra tillägg betalas ut för den tid du går i skolan, normalt tio månader per läsår. 

Lärlingsersättning

Om du går en lärlingsutbildning kan du ansöka om lärlingsersättning. Det ska hjälpa till att täcka extra kostnader för måltider och resor när du är ute på en arbetsplats. 

Rg-bidrag

Det finns även Rg-bidrag som är till för dig som är hörselskadad eller rörelsehindrad och går på ett riksgymnasium. 

Bidrag till dig som studerar i anpassade gymnasieskolan

Om du studerar i anpassade gymnasieskolan får du förlängt barnbidrag från Försäkringskassan.

Inackorderingsbidrag

Kommunal skola

Du kan få inackorderingsbidrag från din hemkommun om du studerar på en kommunal gymnasieskola i en annan ort och måste bo på studieorten. Det är en hjälp till kostnader för boende, mat och hemresor. 

Olika kommuner har olika regler för inackorderingsbidrag. Fråga din hemkommun om vad som gäller där du bor. 

Fristående skola

Om du ska gå på en fristående gymnasieskola i en annan ort och behöver bo på studieorten ska du ansöka om inackorderingsbidrag från CSN istället. 

Resebidrag

Om du har minst sex kilometer till skolan ska din hemkommun betala dina resor till och från skolan. Det gäller varje läsår till och med vårterminen det år du fyller 20, eller tills du slutar skolan. 

Reglerna för terminskort kan se olika ut i olika kommuner. Läs mer på din hemkommuns webbplats eller kontakta din hemkommun för att ta reda på vad som gäller. 

Läs även om

Kort om gymnasiet

Här får du en kort översikt över de olika utbildningarna i gymnasieskolan. Sen kan du läsa mer på djupet om olika programtyper och program i programguiden.

Läs mer om gymnasieskolan

Läs även om

Meritvärden

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då avgör betygen vem som får en plats. Du kan få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar genom att titta på meritvärden från tidigare år – men tänk på att de förändras varje år!

Från 15 april kan du se de preliminära meritvärdena för utbildningarna som startar på höstterminen samma år och från 1 juli kan du se meritvärdena från den slutliga antagningen.

Har du frågor om ansökan och antagning?

På Skånegy hittar du information om gymnasieskolan samt ansökan och antagning till gymnasiet i Skåne och västra Blekinge. Vi har även samlat svaren på vanliga frågor på en sida.

Hittar du inte svar på dina frågor på Skånegy? Fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy! Om de inte kan svara på din fråga kan du kontakta det antagningskansli som har hand om din hemkommun.