Välkommen till Skånegy – om gymnasievalet i Skåne och västra Blekinge!

Om personuppgifter

Senast uppdaterad:

Här finns information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter inom området för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge. Vi följer den lagstiftning som finns på området, såsom dataskyddsförordningen (även kallad GDPR).

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är att anse som en personuppgift enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller fotografier kan anses vara personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen innebär behandling av personuppgifter all hantering, såsom insamling, bearbetning, lagring, visning, överlämning och borttagning.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Skånes kommuner, organisationsnummer 837600-9109, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Hur får vi dina personuppgifter?

I de flesta fall får vi uppgifterna från din skola. Ibland kan vi få dina personuppgifter från någon annan, till exempel andra myndigheter eller kommuner.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Gymnasiesamverkan Skåne och västra Blekinge samlar enbart in de uppgifter som behövs för det specifika ändamål som varje enskild behandling kräver. Vi strävar alltid efter att hantera så begränsat med personuppgifter som möjligt. Några exempel på personuppgifter som vi inom gymnasiesamverkan Skåne och västra Blekinge behandlar är: 

  • Namn och andra kontaktuppgifter, inklusive telefon och e-postadress.
  • Bilder från utbildningstillfällen och event av olika slag.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Inom gymnasiesamverkan Skåne och västra Blekinge behöver vi uppgifter om dig för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Vi strävar alltid efter att hantera så begränsat med personuppgifter som möjligt. Det kan vara att du finns med på bilder, som representant för din skola. En del uppgifter används till statistik men då är de anonymiserade. 

Exakt vilka uppgifter som behandlas samt den rättsliga grunden till behandlingen, skiljer sig från behandling till behandling. De rättsliga grunder som vi lutar oss mot inom gymnasiesamverkan Skåne och västra Blekinge är: 

  • Myndighetsutövning: Din hemkommun, antagningskanslierna och skolornas huvudman behöver behandla personuppgifter för att utföra myndighetsuppgifter. 
  • Allmänt intresse: Alla uppgifter som vi inom gymnasiesamverkan Skåne och västra Blekinge behöver samla in för att utföra vårt uppdrag, till exempel registrera namn och kontaktuppgifter. 
  • Rättslig förpliktelse: Lagar eller regler gör att vi måste behandla vissa personuppgifter, till exempel bokföringslagen, arkivlagen eller skollagen. 

Hur hanterar vi dina uppgifter?

Vi följer alltid de grundläggande principer som finns i dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att du har rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, att dina uppgifter är säkra hos oss och att vi inte använder dina personuppgifter för andra syften än vad vi har angett. Vi behandlar inte heller fler personuppgifter än vad som behövs eller sparar dem längre tid än nödvändigt. 

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

De personuppgifter vi inom gymnasiesamverkan Skåne och västra Blekinge samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag. 

Vem delar vi dina personuppgifter med

I en del fall kan vi behöva lämna ut vissa av de personuppgifter du lämnat till oss till underleverantörer (så kallade personuppgiftsbiträden), för att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet. Vi lämnar inte ut känsliga personuppgifter, som vi inhämtat för de tjänster vi erbjuder, utan att du får veta detta. I de tjänster vi tillhandahåller på uppdrag av våra medlemmar kan det vara en förutsättning att information delas med andra.

Vilka rättigheter har du?

När vi inom gymnasiesamverkan Skåne och västra Blekinge behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter: 

  • Rätten till information och registerutdrag: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan själv vända dig din hemkommun. 
  • Rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandling: Du kan alltid höra av dig och begära att vi ändrar uppgifter som är felaktiga eller att vi kompletterar uppgifter som är ofullständiga. I vissa fall kan du begära att dina uppgifter raderas, till exempel om du inte längre vill ha utskick av nyhetsbrev. 
  • Rätten att lämna klagomål: Du har alltid rätt att vända dig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, om du inte är nöjd med hur dina uppgifter behandlas inom gymnasiesamverkan Skåne och västra Blekinge. 
  • Begränsning av rättigheterna: Eftersom det finns särskilda regler kring allmänna handlingar, så begränsas vissa av rättigheterna. Dina rättigheter kan också vara begränsade av andra orsaker, till exempel när vi behandlar dina uppgifter enligt den rättsliga grunden ”rättslig förpliktelse”. Vissa uppgifter som vi behandlar styrs av annan lagstiftning, till exempel arkivlag, bokföringslag och lagstiftning för myndigheter. Då finns särskilda bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas och hur länge. 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Inom gymnasiesamverkan Skåne och västra Blekinge värnar vi om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs utifrån personuppgiftsbehandlingens art och känslighet. 

Kontaktuppgifter

Om du vill göra invändningar mot en behandling, begära rättelse eller få ett registerutdrag ska du ta kontakt med din skola. Vid den här typen av begäran är det viktigt för oss att veta att du är den du utger dig för att vara. Vi kommer därför kräva att du identifierar dig. Vi skickar registerutdraget till din folkbokföringsadress för att säkerställa att det inte hamnar i fel händer. 

Meritvärden

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då avgör betygen vem som får en plats. Du kan få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar genom att titta på meritvärden från tidigare år – men tänk på att de förändras varje år!

Från 15 april kan du se de preliminära meritvärdena för utbildningarna som startar på höstterminen samma år och från 1 juli kan du se meritvärdena från den slutliga antagningen.

Har du frågor om ansökan och antagning?

På Skånegy hittar du information om gymnasieskolan samt ansökan och antagning till gymnasiet i Skåne och västra Blekinge. Vi har även samlat svaren på vanliga frågor på en sida.

Hittar du inte svar på dina frågor på Skånegy? Fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy! Om de inte kan svara på din fråga kan du kontakta det antagningskansli som har hand om din hemkommun.