Välkommen till Skånegy – om gymnasievalet i Skåne och västra Blekinge!

Kort om gymnasiet

Senast uppdaterad:

Alla elever som har avslutat grundskolan och har ett slutbetyg har rätt att gå en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är frivillig och din hemkommun betalar för utbildningen. Det finns 18 nationella program, och ett antal andra utbildningar. Utbildningarna innehåller olika kurser som förbereder dig för arbete eller vidare studier. Några kurser är valbara, så du kan ge din utbildning en egen profil.

Nationella program

Det finns 18 nationella program. Sex högskoleförberedande program och tolv yrkesprogram. Alla nationella program är treåriga och ger grundläggande behörighet till universitet och högskola. 

De är ramar inom vilka du kan välja olika specialiseringar i form av inriktningar och kurser för att fördjupa dig inom det som du är intresserad av. De är i grunden uppbyggda av samma delar på alla skolor. 

På yrkesprogrammen kan du välja bort vissa av de kurser som ger behörighet till universitet och högskola. Du får oavsett behörighet till yrkeshögskola. Yrkesprogram går även att läsa som lärlingsutbildning. 

På vissa skolor går det att kombinera studierna på ett nationellt program men en idrottsutbildning. 

Särskilda varianter av nationella program

Skolor kan även ansöka om att skapa egna avvikande inriktningar inom de nationella programmen. Dessa kallas för särskilda varianter. 

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram är för dig som inte har godkänt betyg i tillräckligt många ämnen för att vara behörig att söka till de nationella programmen. Det finns fyra olika introduktionsprogram. De anpassas efter dina behov. Målet är att du ska gå vidare till ett nationellt program, en annan utbildning eller bli förberedd för arbetslivet. 

Andra slags utbildningar

Utöver de nationella programmen finns en del andra utbildningar och varianter, som dessutom är riksrekryterande. Det innebär att ungdomar från hela Sverige kan söka till dem och konkurrera på lika villkor. Dessa utbildningar är antingen varianter av ett nationellt program eller inriktning eller har de helt egna examensmål. 

  • Riksrekryterande varianter av nationella program och inriktningar 
  • Nationellt beslutade riksrekryterande program med egna examensmål (till exempel flygteknikutbildningen) 
  • Spetsutbildningar 
  • Riksidrottsutbildningar (RIG) 
  • Den internationella utbildningen International Baccalaureate 

Det finns även riksgymnasier för dig som är rörelsehindrad eller döv där du får en utbildning som är anpassad utifrån dina behov. 

Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet. 

Läs även om

Programstrukturer – ämnen och kurser

Programmen är uppbyggda av kurser i olika ämnen. När du läser ett visst program läser du i grunden samma ämnen oavsett vilken skola du går på. Ämnena du kan välja mellan inom programfördjupningen kan däremot skilja sig åt mellan skolor.

Läs mer om ämnen och kurser

Betyg på gymnasiet

I gymnasiet får du betyg i varje kurs. A är högsta betyg och F är icke godkänt.

Läs mer om betyg i gymnasiet

Gymnasieexamen

När du gått klart ett nationellt program får du antingen en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. Även yrkesexamen ger grundläggande högskolebehörighet, men du kan välja bort vissa av kurserna som ger behörighet om du vill.

Läs mer om gymnasieexamen

Läs även om

Meritvärden

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då avgör betygen vem som får en plats. Du kan få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar genom att titta på meritvärden från tidigare år – men tänk på att de förändras varje år!

Från 15 april kan du se de preliminära meritvärdena för utbildningarna som startar på höstterminen samma år och från 1 juli kan du se meritvärdena från den slutliga antagningen.

Har du frågor om ansökan och antagning?

På Skånegy hittar du information om gymnasieskolan samt ansökan och antagning till gymnasiet i Skåne och västra Blekinge. Vi har även samlat svaren på vanliga frågor på en sida.

Hittar du inte svar på dina frågor på Skånegy? Fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy! Om de inte kan svara på din fråga kan du kontakta det antagningskansli som har hand om din hemkommun.