Välkommen till Skånegy – om gymnasievalet i Skåne och västra Blekinge!

Frågor och svar

På skanegy.se hittar du svaren på vanliga frågor om gymnasievalet. Tänk på att du alltid kan fråga din syv om du undrar över något. Du kan även kontakta det antagningskansli som har hand om din skolkommun.

Tonårskille sitter och funderar med huvudet lutat mot ena handen i ett klassrum.

Ansökan

 • Kan jag ändra i mina val eller göra en ny ansökan efter 15 maj?

  Om du vill ändra i dina val eller göra en helt ny ansökan efter 15 maj måste du vänta till efter reservantagningen. Efter att reservantagningen presenterats i början av augusti går det att göra sent val via ansökningswebben. Alla val du lägger till efter den 15 maj blir sena val. Det betyder att du bara får en plats på ditt nya val om det finns lediga platser. Först får alla elever som sökt i tid (före 15 maj) en plats.

  Höjer du din rangordning av tidigare val innebär det att din nuvarande reservplacering på dessa val stryks. Även dessa val betraktas då som sena och du hamnar sist i kön efter de som sökt i tid.

  Har du frågor om din ansökan och sent omval? Prata med din syv eller ditt antagningskansli.

 • Varför går det inte att logga in med mitt BankID fastän jag har fått veta att jag ska kunna logga in till ansökan med e-legitimation?

  Det finns två varianter av BankID för barn och unga. För att kunna logga in på ansökningswebben för att ansöka till gymnasiet behöver du ha ett Mobilt BankID. Det finns även en enklare variant, kallad Mobilt SäkerhetsID. Med den kan du endast göra bankärenden och swisha. Om du försöker logga in med den varianten på ansökningswebben får du därför ett meddelande om att det inte är giltigt.

  Be din vårdnadshavare om hjälp om du är osäker på vilket BankID du har eller om du behöver uppdatera din e-legitimation från Mobilt SäkerhetsID till Mobilt BankID. På bankernas hemsidor brukar det finnas information om hur din vårdnadshavare gör för att uppdatera ditt BankID. Annars kontakta bankens kundtjänst.

 • När får jag inloggningsuppgifter till ansökningswebben?

  Det finns olika rutiner för inloggning till ansökan. Det sker antingen med inloggningsuppgifter eller med e-legitimation. Hur du ska göra beror på vilket antagningskansli du tillhör och bland annat om du går i skolan eller inte när du ska ansöka.

  Om du går i skolan får du information av din syv kring vad som gäller för inloggning på ansökningswebben. Tillhör du ett antagningskansli som skickar ut inloggningsuppgifter får du dem vanligtvis i början av januari.

 • Vad är ansökan i fri kvot?

  Ansökan i fri kvot kan vara aktuellt om du tidigare haft förutsättningar för att bli antagen till en utbildning men inte har det vid antagningen på grund av särskilda skäl. Till exempel starka medicinska eller sociala skäl. Det är också aktuellt om du saknar betyg från svensk grundskola men har motsvarande kunskaper (betyg i ämnet svenska krävs). Det finns väldigt få platser inom fri kvot.

Kan jag ändra i mina val eller göra en ny ansökan efter 15 maj?

Om du vill ändra i dina val eller göra en helt ny ansökan efter 15 maj måste du vänta till efter reservantagningen. Efter att reservantagningen presenterats i början av augusti går det att göra sent val via ansökningswebben. Alla val du lägger till efter den 15 maj blir sena val. Det betyder att du bara får en plats på ditt nya val om det finns lediga platser. Först får alla elever som sökt i tid (före 15 maj) en plats.

Höjer du din rangordning av tidigare val innebär det att din nuvarande reservplacering på dessa val stryks. Även dessa val betraktas då som sena och du hamnar sist i kön efter de som sökt i tid.

Har du frågor om din ansökan och sent omval? Prata med din syv eller ditt antagningskansli.

Antagning

 • Varför har jag inget reservnummer på mina sena val?

  Om du har gjort ett sent val kan det ta tid innan du får ett reservnummer på ansökningswebben. Först ska alla elever som har sökt i tid som står i reservkö erbjudas en plats. Om eller när det inte längre finns några reserver kvar som sökt i tid till de programmen skapas en ny reservkö för de som gjort sena val. Först då ser du på ansökningswebben vilken plats du har i reservkön för dina sena val. Om en plats blir ledig och du står som första reserv får du besked via sms.

 • Varför har min reservplacering ändrats?

  Din reservplats kan förändras eftersom ny information som påverkar reservplaceringarna kan komma in till antagningskanslierna under reservantagningen. Till exempel kan en elev som har gått i sommarskola ha blivit behörig och fått ett nytt slutbetyg med ett högre meritvärde än du har. För att en elev ska kunna få en högre plats i reservplaceringen måste den elevens ansökan ha kommit in i tid, innan 15 maj.

 • Kan jag få veta om det finns det finns några lediga platser under reservantagningen?

  Placeringarna kan ändra sig från dag till dag. Det är därför svårt att ge besked i specifika frågor om lediga platser under reservantagningen. Gymnasieantagningen hör av sig via sms till den elev som står överst på reservlistan om en plats blir ledig.

 • Vad händer om jag blir erbjuden en ny plats under reservantagningen?

  Om du har tackat ja till en plats på ett lägre val i ditt slutliga antagningsbesked förlorar du den platsen om du får en reservplats. 

  Reservantagningen visas på ansökningswebben i början av augusti. Då får du även besked via post om du blivit antagen till ett högre val. Svara direkt om du vill behålla platsen eller inte.

  Efter det är det löpande reservantagning fram till 15 september. Om du får en plats då får du besked via sms. Kontrollera att du har registrerat ditt mobilnummer på din sida på ansökningswebben. Antagningen bevakar din turordning och du kan själv följa den på ansökningswebben.

 • Kan jag överklaga ett antagningsbesked?

  Du kan inte överklaga ett beslut om antagning. Om du ändå tycker att ditt gymnasieval har behandlats fel kan du skriva till gymnasieantagningen som har hand om din skolkommun. Om det visar sig att något blivit fel kommer det att rättas till.

 • Varför kom jag inte in trots att jag har tillräckligt meritvärde för programmet?

  Om ett program har 20 platser erbjuds en plats till de 20 elever som har högst meritvärde av de som sökt. Finns det fler sökande med samma meritvärde som konkurrerar om en plats rangordnar antagningssystemet slumpmässigt turordningen. Alla som inte får en plats blir reservplacerade.

 • Vad betyder det preliminära antagningsbeskedet?

  Den preliminära antagningen är förberedande och görs på höstterminens betyg. Du är alltså inte garanterad en plats på något program. Om du kommer in eller ej på en sökt utbildning vet du först efter slutantagningen 1 juli som görs på slutbetygen.

  Vid preliminära antagningen kan du däremot se vad det lägsta meritvärdet preliminärt är för att bli antagen till de program du sökt till. Genom att jämföra ditt meritvärde med de preliminära antagningspoäng kan du få en bild av om du behöver höja några betyg eller kanske lägga till fler val i din ansökan för att vara säker på att få en plats i slutantagningen. Meritvärdena som krävs för att få en plats kan bli högre eller lägre i slutantagningen.

Varför har jag inget reservnummer på mina sena val?

Om du har gjort ett sent val kan det ta tid innan du får ett reservnummer på ansökningswebben. Först ska alla elever som har sökt i tid som står i reservkö erbjudas en plats. Om eller när det inte längre finns några reserver kvar som sökt i tid till de programmen skapas en ny reservkö för de som gjort sena val. Först då ser du på ansökningswebben vilken plats du har i reservkön för dina sena val. Om en plats blir ledig och du står som första reserv får du besked via sms.

Svara på antagningsbesked

 • Varför kan jag inte logga in på ansökningswebben för att svara på mitt antagningsbesked?

  Du kan svara på ditt antagningsbesked mellan 1–23 juli. Det finns olika rutiner för inloggning till ansökningswebben, antingen inloggningsuppgifter eller e-legitimation. Hur du ska göra beror på vilket antagningskansli du tillhör och bland annat om du går i skolan eller inte när du ansöker till gymnasiet.

  Om du loggade in med inloggningsuppgifter vid ansökan och inte kan logga in med dem under svarsperioden hittar du information om hur du ska göra på sidan ”Inloggning till ansökningswebben”.

  Obs! Tänk på att du endast logga in på ansökningswebben det år då ansökan är aktiverat för dig. Om du till exempel ansöker igen ett annat år eller inte går i skolan när du ska ansöka till gymnasiet behöver du prata med din syv eller kontakta det antagningskansli du tillhör.

 • Jag har gått i sommarskola/lovskola och blivit behörig. Ska jag tacka ja till min plats på ett introduktionsprogram? 

  Om du blivit antagen till ett introduktionsprogram tidigare blir du obehörig till det om du blir behörig till ett nationellt program. När vi har fått in ditt nya betyg lägger vi in det i antagningssystemet. Vi tar då bort din plats på introduktionsprogrammet. Istället blir du reservplacerad till de nationella program du har sökt och blivit behörig till. I början av augusti kan du se reservantagningen på ansökningswebben. Har du inte sökt till något nationellt program måste du göra ett sent val via din syv.

  Du får även besked via brev. Du får antingen en plats på något av de nationella program du sökt om det finns lediga platser eller får du ett reservnummer. Om du blivit reserv i beskedet du får i början av augusti hör vi av oss via sms om du blir erbjuden en plats längre fram. Gymnasieantagningen gör reservantagning till 15 september, efter det tar gymnasieskolorna över

 • Kan jag ändra mitt svar om jag har tackat nej av misstag? / Jag har tackat nej till min plats men står som reserv till högre val – har jag gjort fel?

  Det är viktigt att du svarar på ditt antagningsbesked under svarsperioden 1–23 juli. Tackar du nej, riskerar du att vara utan plats vid skolstart om du inte får en plats i reservantagningen.

  Har du tackat nej av misstag under svarsperioden kontaktar du ditt antagningskansli. De kan hjälpa dig att ändra ditt svar. Under reservantagningen går det inte att ändra ditt svar i efterhand.

Varför kan jag inte logga in på ansökningswebben för att svara på mitt antagningsbesked?

Du kan svara på ditt antagningsbesked mellan 1–23 juli. Det finns olika rutiner för inloggning till ansökningswebben, antingen inloggningsuppgifter eller e-legitimation. Hur du ska göra beror på vilket antagningskansli du tillhör och bland annat om du går i skolan eller inte när du ansöker till gymnasiet.

Om du loggade in med inloggningsuppgifter vid ansökan och inte kan logga in med dem under svarsperioden hittar du information om hur du ska göra på sidan ”Inloggning till ansökningswebben”.

Obs! Tänk på att du endast logga in på ansökningswebben det år då ansökan är aktiverat för dig. Om du till exempel ansöker igen ett annat år eller inte går i skolan när du ska ansöka till gymnasiet behöver du prata med din syv eller kontakta det antagningskansli du tillhör.

Meritvärden

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då avgör betygen vem som får en plats. Du kan få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar genom att titta på meritvärden från tidigare år – men tänk på att de förändras varje år!

Från 15 april kan du se de preliminära meritvärdena för utbildningarna som startar på höstterminen samma år och från 1 juli kan du se meritvärdena från den slutliga antagningen.

Har du frågor om ansökan och antagning?

På Skånegy hittar du information om gymnasieskolan samt ansökan och antagning till gymnasiet i Skåne och västra Blekinge. Vi har även samlat svaren på vanliga frågor på en sida.

Hittar du inte svar på dina frågor på Skånegy? Fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy! Om de inte kan svara på din fråga kan du kontakta det antagningskansli som har hand om din hemkommun.