Välkomna till nya Skånegy!

Svara på ditt antagningsbesked

Senast uppdaterad:

Senast den 23 juli behöver du ha registrerat ett svar på ditt slutliga antagningsbesked. Det finns flera olika svarsalternativ. Ta därför reda på vad de innebär innan du svarar på ansökningswebben. Får du en plats under reservantagningen är det viktigt att du svarar på ditt nya antagningsbesked direkt. 

Tänk på:

  • Kom ihåg att svara på ditt antagningsbesked senast 23 juli.
  • Om du får en reservplats måste du svara omgående.
  • Glöm inte gå på uppropet för att behålla din plats.

Olika svarsalternativ att välja mellan

Det finns flera svarsalternativ att välja mellan. Det svar du väljer kan påverka både platsen du är antagen på och till och dina möjligheter att komma in på andra val som du är reserv till. Det är därför viktigt att du sätter dig in i vad de olika alternativen betyder innan du skickar in ditt svar. 

Om du inte blivit antagen till något program står du kvar som reserv till de program du sökt och som du är behörig till. 

Om du är antagen på ditt förstahandsval finns två svarsalternativ:

Jag tackar JA till min plats

Välj det här svaret om du har blivit antagen till ditt förstahandsval och vill ha platsen. Eftersom du är antagen till ditt förstahandsval har lägre val i din ansökan strukits.

Jag tackar NEJ till min plats

Välj det här svaret om du har blivit antagen till ditt förstahandsval men inte vill ha platsen. 
 
Obs! Väljer du det här svaret kommer du att stå utan gymnasieplats i Skåne/västra Blekinge. Eftersom du blev antagen till ditt förstahandsval har de lägre valen i din ansökan strukits.

Om du är antagen på ett lägre val finns fyra olika svarsalternativ:

Jag tackar JA till min plats och vill stå kvar som reserv till högre val

Välj det här svaret om du blivit antagen till ett val som ligger längre ner i din ansökan och du vill behålla platsen, men helst vill ha en plats på något av de högre val som du är behörig till. Väljer du det här svaret behåller du platsen som du blivit antagen till och står kvar som reserv till dina högre val. Om du blir antagen på ett högre val vid reservantagningen kommer platsen du är antagen till nu (det lägre valet) automatiskt att gå till en annan sökande. 

Jag tackar JA till min plats och är inte intresserad av andra val

Välj det här svaret om du har blivit antagen till ett val längre ner i din ansökan och är nöjd med platsen. Du är inte längre intresserad av att få en plats på ett högre val.

Om du är placerad som reserv på utbildningar högre upp i din ansökan kommer du att strykas från dessa om du väljer detta svaret.

Jag tackar NEJ till min plats men vill stå kvar som reserv till högre val

Välj det här svaret om du har blivit antagen till val längre ner i din ansökan och du inte vill ha platsen. Du hoppas istället komma in på något av valen högre upp i din ansökan som du är behörig till, men som du nu står som reserv till.  
 
Obs! Tänk dig för innan du väljer det här svaret. Om du inte kommer in på någon av utbildningarna du står som reserv till vid reservantagningen kommer du att stå utan gymnasieplats i Skåne/västra Blekinge. 

Jag tackar NEJ till min plats och vill inte stå kvar som reserv till högre val

Välj det här svaret om du har blivit antagen till val längre ner i din ansökan, och du inte vill ha platsen. Du är inte heller intresserad av att få en plats på ett högre val som du är reserv till, om en plats blir ledig vid reservantagningen. 
 
Obs! Väljer du det här svaret tackar du NEJ till alla val i din ansökan. Det betyder att du står utan gymnasieplats i Skåne/västra Blekinge.

Svara på besked om reservantagning

Om du får en plats under reservantagningen ska du svara på ditt nya antagningsbesked direkt. 

Gå på uppropet

Det räcker inte att du tackar ja för att behålla din plats. Det är även viktigt att du går på uppropet på din gymnasieskola. Ledighet från skolan kan bara beviljas av rektorn på din nya skola och det görs bara i undantagsfall. 

Om du missar uppropet och inte anmäler ett giltigt skäl för din frånvaro till skolan inom tre dagar förlorar du din plats. 

Har du frågor?

Prata med din syv eller kontakta ditt antagningskansli om du har frågor om vilket svarsalternativ du ska välja. 

Meritvärden

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då avgör betygen vem som får en plats. Du kan få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar genom att titta på meritvärden från tidigare år – men tänk på att de förändras varje år!

Från 15 april kan du se de preliminära meritvärdena för utbildningarna som startar på höstterminen samma år och från 1 juli kan du se meritvärdena från den slutliga antagningen.

Har du frågor om ansökan och antagning?

På Skånegy hittar du information om gymnasieskolan samt ansökan och antagning till gymnasiet i Skåne och västra Blekinge. Vi har även samlat svaren på vanliga frågor på en sida.

Hittar du inte svar på dina frågor på Skånegy? Fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy! Om de inte kan svara på din fråga kan du kontakta det antagningskansli som har hand om din hemkommun.