Välkomna till nya Skånegy!

Programstrukturer ämnen och kurser

Senast uppdaterad:

Precis som i grundskolan finns det ämnen som alla elever läser, oavsett vilket gymnasieprogram de går. Men på gymnasiet har du större möjlighet att fördjupa dig i ämnen som du är intresserad av genom att välja program med olika inriktningar och kurser. Ditt val av program påverkar alltså vilka ämnen och kurser du kommer att läsa.

Kurser och gymnasiepoäng

Varje program är i grunden uppbyggt på samma sätt oavsett var du går det. Programmen är uppbyggda av kurser i olika ämnen. Kurserna inom varje ämne motsvarar ett visst antal gymnasiepoäng. Poängen är ett mått på kursernas omfattning. När du har nått målen för kursen och fått godkänt betyg får du poäng för den. 

De nationella programmen omfattar mellan 2500–2800 gymnasiepoäng. 

Programstrukturer – så är programmen uppbyggda

Ämnena du läser är uppdelade i ett antal kategorier: gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningsämnen, individuellt val, gymnasiearbete och programfördjupning. 

Gymnasiegemensamma ämnen

Det finns en kärna av ämnen som alla på gymnasiet läser oavsett program. De kallas för gymnasiegemensamma ämnen. Ämnena är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk.

Hur mycket du läser av varje ämne (alltså vilka kurser du läser i ämnet) beror på vilket program du väljer. De högskoleförberedande programmen har fler kurser inom gymnasiegemensamma ämnen medan yrkesprogrammen har fler programspecifika kurser. Innehållet i kurserna kan skilja sig åt mellan programmen.

Om du går på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet läser du inte naturkunskap. På teknikprogrammet läser du istället kemi och fysik och på naturvetenskapsprogrammet läser du kemi, fysik och biologi.

Programgemensamma ämnen

I programmen ingår också programgemensamma ämnen som är olika beroende på vilket program du har valt att läsa. Alla elever som går ett visst program läser samma programgemensamma ämnen, oavsett skola. Det är dessa ämnen som ger programmet dess karaktär eller yrkesinriktning. Ibland läser du mer av ett programgemensamt ämne i form av inriktningskurser eller som programfördjupning. 

Inriktningsämnen

Det finns inriktningar på alla nationella program utom försäljnings- och serviceprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Alla som går en viss inriktning på ett program läser samma inriktningsämnen oavsett vilken skola de går på. Hur många poäng inriktningsämnen du läser varierar mellan olika program och inriktningar. 

Programfördjupning

Varje program har fördjupningskurser som du väljer bland för att specialisera dig. Dessa kurser ska komplettera och fördjupa kunskaperna du får i de programgemensamma ämnena. Kurserna skiljer sig åt mellan de olika programmen.

Skolverket bestämmer vilka kurser och ämnen skolor får erbjuda som programfördjupning för de olika programmen. Skolorna väljer sen vilka av dessa kurser och ämnen de vill erbjuda. Vilka kurser skolorna erbjuder kan skilja sig åt från skola till skola. Kontakta skolorna du är intresserad av för att se vilka kurser de erbjuder. 

Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet är en självständig arbetsuppgift på 100 poäng. Arbetet ingår i alla program och är en slags sammanfattning av din gymnasieutbildning. Du gör arbetet i årskurs 3 inom ett av de programgemensamma ämnena. Syftet är att du ska visa att du är förberedd för vidare studier eller ett visst yrke. 

Individuella val

På alla program finns utrymme för en mindre del fritt val av kurser (200 poäng). Det ger dig ännu en möjlighet att påverka innehållet i din utbildning. Du kan antingen fördjupa dig mer inom ett programgemensamt ämne eller läsa andra kurser som skolan erbjuder.

Det varierar från skola till skola vilka kurser du kan välja mellan och tillräckligt många måste söka till kurserna för att de ska starta. Skolorna måste erbjuda en fortsättningskurs i idrott och hälsa och en kurs i ett estetiskt ämne. För elever på yrkesprogram ska skolor erbjuda möjligheten att kunna välja att läsa kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet inom det individuella valet. 

Om du vill jämföra olika program i detalj är det en bra idé att titta närmare på programstrukturerna. Där ser du vilka kurser som ingår eller kan ingå i olika utbildningar. 

Meritvärden

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då avgör betygen vem som får en plats. Du kan få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar genom att titta på meritvärden från tidigare år – men tänk på att de förändras varje år!

Från 15 april kan du se de preliminära meritvärdena för utbildningarna som startar på höstterminen samma år och från 1 juli kan du se meritvärdena från den slutliga antagningen.

Har du frågor om ansökan och antagning?

På Skånegy hittar du information om gymnasieskolan samt ansökan och antagning till gymnasiet i Skåne och västra Blekinge. Vi har även samlat svaren på vanliga frågor på en sida.

Hittar du inte svar på dina frågor på Skånegy? Fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy! Om de inte kan svara på din fråga kan du kontakta det antagningskansli som har hand om din hemkommun.