En grupp elever går ner för trappan utanför en skolbyggnad.

Programguiden

Här hittar du information om alla program och olika slags utbildningar i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

informationen gäller för program som startar hösten 2024

Inför läsåret 2025/26 sker en del förändringar för program och inriktningar. Uppdaterad program­information som gäller för dig som ska göra ditt gymnasieval till läsåret 2025/26 publiceras 1 oktober.

Översikt programtyper i gymnasiet

Nationella program

Riksrekryterande program

Övriga program

Introduktionsprogram

Fjärde året på teknikprogrammet

Anpassad gymnasieskola – nationella program

Anpassad gymnasieskola – individuella program