En grupp elever går ner för trappan utanför en skolbyggnad.

Programguiden

Här hittar du information om alla program och olika slags utbildningar i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

Översikt programtyper i gymnasiet

Nationella program

Riksrekryterande program

Övriga program

Introduktionsprogram

Fjärde året på teknikprogrammet

Anpassad gymnasieskola – nationella program

Anpassad gymnasieskola – individuella program