Yrkes­introduktion mot el- och energi­programmet

Yrkesintroduktion passar dig som saknar betyg i många grundskoleämnen. Utbildningen är inriktad mot det nationella yrkesprogrammet el- och energiprogrammet. Målet är att du ska få godkänt betyg i de ämnen som krävs för att kunna gå vidare till yrkesprogrammet eller till arbete.

Flera vindkraftverk på en åker.

Om yrkes­introduktion mot el- och energi­programmet

Gå in på skolornas hemsidor för att se vad som gäller för den variant av yrkesintroduktion som en viss skola erbjuder.

För vem?

Yrkesintroduktion mot el- och energiprogrammet passar dig som:

 • saknar godkänt betyg i många grundskoleämnen
 • vill börja på el- och energiprogrammet i framtiden
 • eller hitta ett arbete inom det yrkesområdet.

Innehåll

På yrkesintroduktion kan du:

 • läsa de grundskoleämnen som du inte har godkänt betyg i
 • läsa kurser från el- och energiprogrammet
 • ha arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik.

Du läser grundskoleämnen samtidigt som du läser hela eller delar av gymnasiekurser från el- och energiprogrammet. På så sätt börjar du läsa kurser från yrkesprogrammet du vill gå redan från start.

Inriktningar

Ibland går det att välja en inriktning också om det finns på yrkesprogrammet.

Behörighet – vad krävs för att kunna gå yrkesintroduktion mot el- och energiprogrammet?

 • Du kan söka till yrkesintroduktion (IMY) om du inte har godkända betyg i de ämnen som behövs för att kunna komma in på ett yrkesprogram.
 • Du behöver inte ha godkänt betyg i några speciella grundskoleämnen.
 • Du kan också söka om du har gått i anpassad grundskola.

Ansökan och antagning

Tips till dig som ska söka introduktionsprogram


 • Prata med en studie- och yrkesvägledare för att ta reda på vilket eller vilka introduktionsprogram som passar just dig.
 • Gör många val så ökar du dina chanser att få en plats.
 • Tänk på att inte bara söka yrkesintroduktion. Ofta kan du söka till flera olika introduktionsprogram.

Jobb och vidare studier

Mål

Målet med utbildningen är att:

 • gå vidare till studier på el- och energiprogrammet
 • eller underlätta för dig att få ett jobb.

Vad kan du jobba med eller studera efter gymnasiet om du går el- och energiprogrammet?

Tips på andra utbildningar

 • Om du är intresserad av yrkesprogram kan programinriktat val också vara ett alternativ. Då behöver du ha godkänt betyg i vissa grundskoleämnen.
 • Om ditt mål är att kunna gå ett nationellt program finns även individuellt alternativ. Där läser du upp de betyg du behöver få godkänt i innan du väljer vilket nationellt program du vill gå.

Inriktningar

Automation

Du lär dig om elektroteknik, datorteknik och teknik för drift och underhåll. Du lär dig att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Du kommer också att träna på underhållsarbete och felsökning i industriella anläggningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel automationstekniker inom fastighet, industri eller process.

Dator- och kommunikationsteknik

Du kommer att lära dig installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem och få kunskaper om informationssäkerhet. Du kommer att träna på att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker eller nätverkstekniker.

Elteknik

Du lär dig att installera och reparera elanläggningar, larm och system för tv och datorer. Inriktningen kan leda till yrken som elektriker inom installation eller industri. Andra möjliga yrken är järnvägstekniker- el och signal.

Energiteknik

Du lär dig om drift och servicefunktioner inom branscherna för energi, miljö, vatten och processer. Ett miljöperspektiv är viktigt eftersom energitekniska system till stor del påverkar miljön. Möjliga yrken är till exempel driftoperatör inom kraft- och värmeteknik eller driftoperatör inom vatten- och miljöteknik.