Introduktions­program

I gymnasieskolan finns det fyra introduktionsprogram. De är till för dig som saknar godkända betyg i vissa ämnen från grundskolan och därför inte kan komma in på ett nationellt gymnasieprogram. De passar även dig som av andra skäl inte kan gå ett nationellt program. Dina behov styr vilket program du går. Målet är att läsa upp dina betyg så du kan gå vidare till ett nationellt program, förbereda dig för annan utbildning eller för att jobba.

Böcker med omslag i olika färger som ligger i en hög ovanpå varandra.

Fyra introduktionsprogram

Det finns fyra olika introduktionsprogram:

  • programinriktat val
  • yrkesintroduktion
  • individuellt alternativ
  • språkintroduktion

Vilket introduktionsprogram du ska söka till beror bland annat på hur många ämnen du saknar betyg i och vad du vill göra sen.

Vem kan gå ett introduktionsprogram?

Du kan till exempel läsa ett introduktionsprogram om du:

  • inte har godkända betyg i de grundskoleämnena som behövs för att kunna komma in på ett nationellt program.
  • har kommit till Sverige nyss och behöver lära dig mer svenska innan du går vidare i gymnasieskolan eller till en annan utbildning.
  • behöver en utbildning där du får extra stöd och kan plugga i egen takt på grund av att du har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk diagnos) eller behöver liknande stöd (Obs! Detta gäller inom samverkansområdet Skåne och västra Blekinge)

Elever från anpassad grundskola kan också läsa vissa introduktionsprogram.

I programguiden kan du läsa vad som krävs för att kunna gå de olika programmen.

En utbildning som passar dina behov

Dina behov styr vilket eller vilka introduktionsprogram som passar dig och vilka du är behörig till. Det är därför viktigt att du tänker efter vad du vill göra efter introduktionsprogrammet.

Du är med och formar din studieplan tillsammans med skolan du blir antagen på. Du går i skolan på heltid. Men i vissa fall går det att läsa programmet i långsammare takt. Vilket program du går och dina behov styr hur länge du läser på introduktionsprogrammet.

Olika mål med utbildningen

Din skolbakgrund, det du behöver läsa på introduktionsprogram samt vad du vill göra i framtiden styr vad nästa steg blir efter du läst på ett introduktionsprogram. Målet kan till exempel vara att:

  • få godkända betyg i grundskoleämnen så att du kan gå vidare till ett nationellt program.
  • få kunskaper i ett yrke så att du kan börja jobba direkt efter utbildningen.
  • kunna gå vidare till ett annat introduktionsprogram.

Behöver du söka till ett introduktionsprogram?

Prata med en studie- och yrkesvägledare för att ta reda på vilket eller vilka introduktionsprogram du är behörig till och som passar just dig. Tillsammans förbereder ni dina val till gymnasieskolan. Det kan vara till hjälp att fundera över vad ditt mål med utbildningen är. Är det att bli behörig till ett nationellt program? Eller att komma ut i arbetslivet?

Har du frågor om introduktionsprogram?

Prata med syv på din skola eller chatta med syv här på Skånegy.