Välkommen till Skånegy – om gymnasievalet i Skåne och västra Blekinge!

Tillgänglighet för skanegy.se

Senast uppdaterad:

Skåne och västra Blekinges kommuner står bakom den här webbplatsen som tillhandahålls av Skånes kommuner. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här sidan beskriver hur skanegy.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från skanegy.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till redaktion@skanegy.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, Meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till redaktion@skanegy.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • På Skanegy.se finns en chattfunktion, ”Chatta med syv”, som uppvisar ett flertal brister för dig som använder skärmläsare eller navigerar med tangentbord. Om du inte kan använda chatten på grund av bristerna har du istället möjlighet att ställa frågor till syv via mejl fram tills leverantören har åtgärdat bristerna. Läs mer om chattens tillgänglighet här.
  • Det finns PDF-dokument med meritvärden publicerade på skanegy.se som uppvisar olika typer av brister som gör det svårare för personer med nedsatt syn att ta del av innehållet. De senare årens listor med meritvärden är tillgänglighetsanpassade, men innehåller en del brister. Bristerna är till exempel att de inte är korrekt taggade för att fungera med skärmläsare eller att läsordningen kan vara felaktig. Vi arbetar på att hitta en lösning för hur meritvärdena kan publiceras på ett mer tillgängligt sätt. Om du inte kan ta del av meritvärdena via PDF-dokumenten kan du vända dig till ditt antagningskansli eller din syv.
  • PDF-dokument med programstrukturer för nationella program finns i två versioner. Den version som tagits fram för skanegy.se som är för utskrift är inte tillgänglighetsanpassad eftersom informationen finns tillgänglig på annat sätt. En del av informationen finns på respektive sida på webben om de nationella programmen och det finns en programstruktur i PDF-format från Skolverket.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av skanegy.se.

Senaste bedömningen gjordes den 2 oktober 2023.

Web Accessibility Evaluation Tool

Webbplatsen publicerades den 2 oktober 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 oktober 2023.

Meritvärden

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då avgör betygen vem som får en plats. Du kan få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar genom att titta på meritvärden från tidigare år – men tänk på att de förändras varje år!

Från 15 april kan du se de preliminära meritvärdena för utbildningarna som startar på höstterminen samma år och från 1 juli kan du se meritvärdena från den slutliga antagningen.

Har du frågor om ansökan och antagning?

På Skånegy hittar du information om gymnasieskolan samt ansökan och antagning till gymnasiet i Skåne och västra Blekinge. Vi har även samlat svaren på vanliga frågor på en sida.

Hittar du inte svar på dina frågor på Skånegy? Fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy! Om de inte kan svara på din fråga kan du kontakta det antagningskansli som har hand om din hemkommun.