Yrkes­introduktion mot fordons- och transport­programmet

Yrkesintroduktion passar dig som saknar betyg i många grundskoleämnen. Utbildningen är inriktad mot det nationella yrkesprogrammet fordons- och transportprogrammet. Målet är att du ska få godkänt betyg i de ämnen som krävs för att kunna gå vidare till yrkesprogrammet eller till arbete.

Lastbil och bilar på motorväg.

Om yrkes­introduktion mot fordons- och transport­programmet

Gå in på skolornas hemsidor för att se vad som gäller för den variant av yrkesintroduktion som en viss skola erbjuder.

För vem?

Yrkesintroduktion mot fordons- och transportprogrammet passar dig som:

 • saknar godkänt betyg i många grundskoleämnen
 • vill börja på fordons- och transportprogrammet i framtiden
 • eller hitta ett arbete inom det yrkesområdet.

Innehåll

På yrkesintroduktion kan du:

 • läsa de grundskoleämnen som du inte har godkänt betyg i
 • läsa kurser frånfordons- och transportprogrammet
 • ha arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik.

Du läser grundskoleämnen samtidigt som du läser hela eller delar av gymnasiekurser från fordons- och transportprogrammet. På så sätt börjar du läsa kurser från yrkesprogrammet du vill gå redan från start.

Inriktningar

Ibland går det att välja en inriktning också om det finns på yrkesprogrammet.

Behörighet – vad krävs för att kunna gå yrkesintroduktion mot fordons- och transportprogrammet?

 • Du kan söka till yrkesintroduktion (IMY) om du inte har godkända betyg i de ämnen som behövs för att kunna komma in på ett yrkesprogram.
 • Du behöver inte ha godkänt betyg i några speciella grundskoleämnen.
 • Du kan också söka om du har gått i anpassad grundskola.

Ansökan och antagning

Tips till dig som ska söka introduktionsprogram


 • Prata med en studie- och yrkesvägledare för att ta reda på vilket eller vilka introduktionsprogram som passar just dig.
 • Gör många val så ökar du dina chanser att få en plats.
 • Tänk på att inte bara söka yrkesintroduktion. Ofta kan du söka till flera olika introduktionsprogram.

Jobb och vidare studier

Mål

Målet med utbildningen är att:

 • gå vidare till studier på fordons- och transportprogrammet
 • eller underlätta för dig att få ett jobb.

Vad kan du jobba med eller studera efter gymnasiet om du går fordons- och transportprogrammet?

Tips på andra utbildningar

 • Om du är intresserad av yrkesprogram kan programinriktat val också vara ett alternativ. Då behöver du ha godkänt betyg i vissa grundskoleämnen.
 • Om ditt mål är att kunna gå ett nationellt program finns även individuellt alternativ. Där läser du upp de betyg du behöver få godkänt i innan du väljer vilket nationellt program du vill gå.