Programmet för fordonsvård och godshantering

Senast uppdaterad:

Programmet för fordonsvård och godshantering är en anpassad utbildning som förbereder dig inför vuxenlivet. Det passar dig som vill arbeta med till exempel underhåll av fordon och maskiner eller med varor på lager. Du behöver även tycka om att arbeta med service och att möta olika människor.

Två bilar i bilverkstad.

informationen gäller för program som startar hösten 2024

Inför läsåret 2025/26 sker en del förändringar för program och inriktningar. Till exempel byter några namn, några nya tillkommer, några försvinner och innehåll och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Uppdaterad programinformation som gäller för dig som ska göra ditt gymnasieval till läsåret 2025/26 publiceras 1 oktober.

Om programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet är en utbildning inom anpassade gymnasieskolan. Utbildningen är fyra år lång.

Innehåll

Det här lär du dig på programmet:

 • om olika fordon och hur de ska skötas och underhållas, till exempel hur du byter däck, tvättar bilar eller reparerar fordon och maskiner.
 • hur du väljer och använder olika verktyg, material och metoder
 • att ta hänsyn till kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi i ditt arbete
 • hur du hanterar gods på lager och hur olika datasystem kan användas inom lagerhantering
 • att samarbeta och ge kunder bra service.
 • arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Så här arbetar du på programmet

 • Du arbetar praktiskt och teoretiskt med olika uppgifter.
 • Du tränar dig i ett undersökande arbetssätt och att använda rätt utrustning, verktyg och metoder.
 • Du får träna på att använda olika typer av datasystem för informations- och felsökning av till exempel en motor.
 • Du utvecklar din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ.
 • Du tränar också på att arbeta självständigt och ta ansvar.
 • Du lär dig att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Praktik

Du har minst 22 veckor praktik på en arbetsplats, till exempel en bilverkstad. Praktiken kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du bland annat lära dig att reparera fordon, rengöra bilar på in- och utsidan och ge service åt kunder.

Exempel på praktikplatser:

 • Bilverkstad
 • Däckverkstad
 • Lager

Utbildningar inom anpassade gymnasieskolan ingår inte i avtalet om fritt sök inom Skåne och västra Blekinge. Kommunerna har egna avtal. Kontakta antagningskansliet i din hemkommun för information om vad som gäller.

Jobb och vidare studier

Dina förutsättningar styr vad du kan göra efter anpassade gymnasieskolan. En del elever får jobb eller praktik inom det yrkesområde som programmet är inriktat mot. En del elever går vidare till daglig verksamhet. Det är även möjligt att studera vidare, till exempel inom komvux som anpassad utbildning eller på folkhögskola.