Humanistiska programmet 

Humanistiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskola eller universitet.

Äldre solur i sten där skuggan från pinnen pekar på siffran sex.

Om humanistiska programmet

Nyhet! Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Skolverkets film om humanistiska programmet.

Innehåll

Du studerar människan förr och nu vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. Språk är viktiga på programmet och du lär dig om interkulturella frågor och om samband mellan språk och kultur. Du utvecklar också din språkliga säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och de övriga språk du väljer att läsa, för att kommunicera, reflektera, lära, analysera och tolka.

Arbetsformer

På programmet tränar du dig i att hantera och kritiskt granska olika typer av källor. Du studerar mänskligt handlande utifrån olika perspektiv och sätter dig in i människors olika sätt att tänka och uttrycka sig. Du utvecklar din förmåga att argumentera, dra slutsatser och motivera ställningstaganden. Du reflekterar över etiska och filosofiska frågor.

Du utvecklar din förmåga att samarbeta, se olika möjligheter och ta initiativ. Du tränar dig också i att arbeta självständigt och ta ansvar.

Inriktningar

Det finns två inriktningar på det humanistiska programmet:

  • Kultur
  • Språk

Inriktningen startar år 2. En del skolor har antagning till program och inriktning direkt år 1, då väljer du inriktning samtidigt som du väljer program. På andra skolor väljer du inriktning inför år 2.

Jobb och vidare studier

Utbildningen förbereder för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap.

Här är några exempel på vad du kan jobba med när du läst det humanistiska programmet och har studerat vidare efter gymnasiet:

Prata med din syv om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Ämnen och kurser

Det humanistiska programmet består av:

  • Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng
  • Programgemensamma ämnen, 350 poäng
  • Inriktningsämnen, 400 poäng
  • Individuellt val, 200 poäng
  • Gymnasiearbete, 100 poäng
  • Programfördjupning, 300 poäng

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Nedan hittar du två olika varianter av programstrukturen för humanistiska programmet:

  • Programstruktur från skanegy.se (här listas ett urval av exempelkurser med för programfördjupningen)
  • Programstruktur från Skolverket (här listas samtliga kurser som får erbjudas inom programfördjupningen)

Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder som programfördjupning.

Inriktningar

Kultur

Inriktningen kultur ger fördjupade kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Du lär dig om hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Du utvecklar din förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv.

Språk

Inriktningen språk ger fördjupade kunskaper i språk och belyser sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen visar värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.