Lärlings­utbildning

Senast uppdaterad:

Vi lär oss bäst på olika sätt. Om du vill prova på hur det är att jobba redan under gymnasiet kan du gå ett yrkesprogram som lärling. Då får du samma kunskaper och examen som om du går yrkesprogrammet i skolan. Skillnaden är att du ute på en eller flera arbetsplatser under en mycket större del av utbildningen.

Tjej sitter i verkstad och svetsar.

informationen gäller för program som startar hösten 2024

Inför läsåret 2025/26 sker en del förändringar för program och inriktningar. Till exempel byter några namn, några nya tillkommer, några försvinner och innehåll och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Uppdaterad programinformation som gäller för dig som ska göra ditt gymnasieval till läsåret 2025/26 publiceras 1 oktober.

Mer tid ute på arbetsplatser

Alla inriktningar på de nationella yrkesprogrammen kan läsas som lärlingsutbildning. Det betyder att du läser ungefär hälften (minst 1250 poäng) av hela din utbildning på en eller flera arbetsplatser och resten på skolan.

Om du inte läser som lärling har du istället praktik i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL) som innebär att hela eller delar av kurser i gymnasieskolan genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan i minst 15 veckor.

Under hela utbildningen har du en handledare som ansvarar för din utbildning på arbetsplatsen och som håller kontakt med skolan. Arbetstiden per vecka blir oftast längre än för den som går yrkesprogrammet helt på gymnasieskolan. Räkna med upp till 38 timmar i veckan.

Skolor bestämmer själva om de erbjuder ett yrkesprogram som lärlingsutbildning eller som vanlig utbildning. Ibland finns båda alternativen. Ibland går det även att gå över till lärlingsutbildning efter du börjat på ett yrkesprogram.

Lärlingsanställning

I vissa fall går det även att bli anställd under utbildningen. Gymnasial lärlingsanställning (GLA) innebär att du får en anställning under en viss tid på den arbetsplats där gör din yrkesträning. Möjligheten gäller inte alla lärlingsutbildningar och ser olika ut på olika skolor.

Kontakta skolorna för att få mer information.

Behörighet och examen

Det är samma krav för att kunna komma in på en lärlingsutbildning som gäller för yrkesprogrammet.

Du får samma kunskaper och yrkesexamen som om du går yrkesprogrammet på en gymnasieskola. Skillnaden är att du lär dig yrket på ett annat sätt och i en annan miljö. De kurser som ger grundläggande högskolebehörighet ingår oavsett.

Har du frågor?

Prata med din syv eller skolan som erbjuder utbildningen. De kan hjälpa dig att ta reda på mer om utbildningarna och om det finns speciella regler för antagningen. Fråga till exempel vilka arbetsplatser skolor planerar att ha lärlingsplatser på och hur utbildningen kommer att vara upplagd.